Český granát – historie, identifikace, zpracování, restaurování

14.05. - 15.05.2019

-

Purkyňova 105, Brno 61200

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s pracovní skupinou Kovy a Sklo Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR (Komise KR) společně pořádají odbornou konferenci „Český granát – historie, identifikace, zpracování a restaurování“.

Datum a místo konání

• 14. – 15. 5. 20019
• Technické muzeum v Brně, přednáškový sál, 4. poschodí, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole

Cíl a program konference

Konference je obecně zaměřena na představení českého granátu jako výjimečného drahého kamene, který je spojen s českými zeměmi. Pozornost bude věnována širším souvislostem jeho zpracování a využívání, a to zejména jako klenotnické výzdoby v oblasti uměleckého řemesla. V návaznosti na to bude program konference rozdělen do dvou bloků:
I.) historie a současnost těžby a zpracování českého granátu, možnosti jeho destruktivní a nedestruktivní identifikace, pravidla jeho značení, možné imitace českého granátu (sklo, kompozitní skla, jiné druhy granátu, pyropy z nečeských lokalit, jiné materiály), právní ochrana a certifikace českého granátu,
II.) zastoupení českého granátu v muzejních sbírkách (archeologické nálezy, liturgické předměty, šperky, lidové kroje apod.), zásady péče o předměty zdobené drahými kameny a postupy restaurování.

Program semináře bude upřesněn na základě zaslaných přihlášek příspěvků počátkem dubna 2019.

Účastníci konference

Konference je určena pro široký okruh odborníků věnujících se problematice českého granátu – mineralogům, sběratelům, znalcům, výrobcům a v neposlední řadě muzejním pracovníkům, především kurátorům a konzervátorům-restaurátorům. Zájemci o konferenci se mohou přihlásit formou vyplnění elektronického registračního formuláře na webových stránkách https://mck.technicalmuseum.cz/, v oddíle konference – workshopy nejpozději do 1. 5. 2019. Počet účastníků semináře je limitován kapacitou přednáškového sálu. Účastnický poplatek ve výši 350 Kč zahrnuje náklady na pořádání konference. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů. Fakturační údaje (IČO a pokud se liší uvedená adresa instituce), prosím, zadejte do kolonky „anotace příspěvků“ v registračním formuláři.

Přihlášení přednášek

Přihlášky přednášek lze zaslat nejpozději do 31. 3. 2019 formou vyplnění registračního formuláře (název a abstrakt příspěvku). Přednášející neplatí účastnický poplatek. Přednesené referáty budou dále upraveny a vydány ve formě odborné kolektivní monografie.

Odborní garanti

• Ing. Dušan Perlík, vedoucí pracovní skupiny Kovy Komise KR AMG,
Národní galerie Praha
• Ing. Alena Selucká, náměstkyně pro Metodické centrum konzervace TMB
• Aranka Součková-Daňková, vedoucí pracovní skupiny Sklo Komise KR AMG, Polabské muzeum, p. o. Poděbrady
• RNDr. Radek Hanus, mineralog – gemolog

Mediální partner akce

 

Mgr. Jana Fricová

Organizace konference

541421452

fricova@tmbrno.cz

Mgr. Pavla Stöhrová

Příprava odborné kolektivní monografie

541421416

stohrova@tmbrno.cz