Konference konzervátorů-restaurátorů 2021 v Klatovech

07.09. - 09.09.2021

-

Domažlická 767, Klatovy III, 339 01 Klatovy

REGISTRACE NA KONFERENCI KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ 2021 BYLA UZAVŘENA. DĚKUJEME VŠEM PŘIHLÁŠENÝM A BUDEME SE TĚŠIT NA VIDĚNOU V KLATOVECH!!

Realiační tým MCK

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií (Komise KR) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. společně pořádají 29. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná s podporou Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM.

Konference se uskuteční v prostorách MKS Klatovy – Kulturní dům Družba, Domažlická 767, Klatovy III, 339 01 Klatovy.

Upozornění:

V návaznosti na platná protiepidemická opatření se účastníci konference musí prokázat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě
(tj. dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19).
Další mimořádná opatření budou přizpůsobena aktuální situaci. V případě, že nebude možné konferenci uskutečnit prezenční formou, proběhne náhradní varianta, o které Vás budeme informovat.

              

Cíl konference
Konference přinese nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Poskytne prostor pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností v oblasti konzervování-restaurování. Na konferenci budou prezentovány aktuální výsledky vědeckého zkoumání historických materiálů, nových postupů
a prostředků určených pro jejich ošetření a dlouhodobé uchovávání, stejně tak i případové studie zásahů na konkrétních předmětech movitého i nemovitého kulturního dědictví. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora ve srovnání se zahraničními standardy. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze, zaměřená na představení významných muzejních sbírek a památek města Klatovy a Plzeňského kraje. V rámci konference se bude konat též Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG čítající více jak 270 členů.

Účastníci konference
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí.

Přihlášení přednášek
Recenzované přednášky lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2021 a informativní přednášky do 10. 6. 2021 vyplněním e-formuláře na stránkách Metodického centra konzervace. Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory – https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/.
Program konference bude upřesněn na základě přihlášených příspěvků do konce měsíce června.

Prezentace firem

Na konferenci se můžete těšit na prezentace firem. V letošním roce se zúčastní NICOLET CZ, Perfektum, Lučební závody Draslovka Kolín, Emba, Ceiba, TR Instruments, Optic Instruments, Texdan a firma Kalist.

Společnost Optik Instruments (Bruker) nabízí proměření a vyhodnocení vzorků na FTIR spektrometru ALPHA II přímo v místě konání konference – stačí jen přinést vzorky s sebou. Více info na https://www.optikinstruments.cz/live/

Registrační poplatky pro účastníky

přednášející: bez poplatku

studenti, autoři posterů: 800,- Kč

členové Komise K-R: 1100,- Kč

ostatní: 1300,- Kč

Ubytování

Účastníci konference si zajišťují ubytování individuálně. V následujícím přehledu uvádíme možná ubytovací zařízení v Klatovech.

Hotel Centrál, Masarykova 300, Klatovy, tel. 376 314 571
Hotel Ennius, Randova 111, Klatovy, tel. 376 320 567
Hotel Rozvoj, Rozvoj 110, Klatovy, tel. 376 311 609
Hotel Sport – Hoop Camps, Domažlická 609, Klatovy, tel. 376 310 910
Hotel Beránek, Rybníčky 506, Klatovy, tel. 376 312 348
Hotel Rual, Poborovice 13, tel. 608 964 852
Penzion U Hejtmana, Kpt. Jaroše 145, Klatovy, tel. 376 312 694
Penzion a restaurace Klatovský Dvůr, Domažlická 188, Klatovy, tel. 376 321 517
Penzion – hostinec Poprda Plánická 35, Klatovy, tel. 376 316 297
Penzion Kalista, Radinovy, tel. 376 399 176
Penzion a restaurace U Parku, Havlíčkova 235, Klatovy, tel. 376 310 083
Penzion Nela, Gorkého 840, Klatovy, tel. 376 314 487, 723 906 893
Penzion Hořejšová Milena, 5. května 654, Klatovy, tel. 376 313 282, 608 131 233
Penzion – restaurace Country saloon, Beňovy 8, tel. 376 313 338
Penzion U Jandů, Úborsko 2, tel. 376 382 593
Ubytování Krinesová Hana, Lesní 652, Klatovy, tel. 376 315 461
Penzion U Hrachů, Sobětice 59, tel. 376 311 375
Penzion motorest Neznašovy, Neznašovy 63, tel. 376 399 861
Apartmány Šibíkovi, Luby 52, tel. 728 866 744
Apartmány Mírovka, Sobětice 59, tel. 602 491 159
Turistická ubytovna Zimní stadion, Nerudova 721, Klatovy, tel. 376 311 845
Ubytovna Klausová Eva, Plzeňská 664, Klatovy, tel. 607 849 272
Hana Krinesová, Lesní 652/II, Klatovy, tel. 376 315 461, 606 364 329

 

 

Mgr. Jana Fricová

Metodické centrum konzervace, organizace a přijímání příspěvků

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Ing. Alena Selucká

Metodické centrum konzervace, odborný garant konference

541421407

selucka@tmbrno.cz