Konference konzervátorů-restaurátorů 2022 v Třebíči

13.09. - 15.09.2022

-

Masarykovo nám. 1313/13 674 07 Třebíč

Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY SÁLU BYLA REGISTRACE UKONČENA.

Děkujeme všem přihlášeným a těšíme se na setkání v Třebíči!

Ogranizační tým MCK

 

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií (Komise KR) a Muzeum Vysočiny Třebíč si Vás dovolují pozvat na jubilejní 30. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
13.—15. 9. 2022, Městské kulturní středisko Třebíč – FÓRUM

CÍL KONFERENCE
Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze zahrnující návštěvu muzejních expozic a vybraných památek města Třebíče a kraje Vysočiny. V rámci konference se bude konat též Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí.

INFORMACE PRO AUTORY A PŘEDNÁŠENÍCÍ
Recenzované příspěvky lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2022, informativní příspěvky a postery do 10. 6. 2022 zasláním textu příspěvku na adresu fricova@tmbrno.cz a vyplněním závazné přihlášky na webu MCK TMB. Příspěvky a abstrakty posterů, odsouhlasené redakční radou, budou publikovány v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR). Pokyny pro autory příspěvků naleznete na stránkách časopisu FKR. Pokud chcete na konferenci prezentovat příspěvek bez publikování, vyplňte pouze závaznou přihlášku.

ÚČASTNICKÉ POPLATKY
student/autor posteru
přihláška do 31. 7. 2022 – 1200,- / přihláška po 31. 7. 2022 – 1500,- Kč
člen Komise KR AMG
přihláška do 31. 7. 2022 – 1500,- / přihláška po 31. 7. 2022 – 1800,- Kč
běžný účastník
přihláška do 31. 7. 2022 – 1800,- / přihláška po 31. 7. 2022 – 2200,- Kč
přednášející
0,- Kč

Na základě poskytnutých fakturačních údajů ze závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou je třeba uhradit v termínu splatnosti. V případě přihlášení více účastníků z jedné instituce fakturujeme hromadně. Pokud budete mít k fakturaci zvláštní požadavky, pište prosím předem na adresu fricova@tmbrno.cz

Faktury pro přihlášené účastníky začneme zpracovávat od 1. 7. 2022.

ODBORNÁ EXKURZE
Letošní odborná exkurze nabídne účastníkům konference bohatý program. K hlavním lokalitám patří památky UNESCO  – bazilika sv. Prokopa, Židovská čtvrť a Židovský hřbitov. Neméně zajímavou součástí exkurze budou také expozice hostitelského Muzea Vysočiny Třebíč a také technická památka – větrný mlýn.

MOŽNOSTI UBYROVÁNÍ V TŘEBÍČI
Penzion Benz
Znojemská ulice 38, Třebíč, 67401
Penzion Koplova
Dr. Suzy 572/50, Třebíč, 67401
Hotel Atom
Velkomeziříčská 45, Třebíč, 674 01
Hotel Alfa
Znojemská 1235/29, Třebíč, 67401
Hotel Zlatý kříž
Karlovo náměstí 19/13, Třebíč, 67401
Hotel Solaster
V. Nezvala 93/8, Třebíč, 67401
Penzion vis-a-vis
Smila Osovského 13, Třebíč, 674 01
Penzion Padrtův mlýn
Sokolí 23, Třebíč, 67401
Penzion Pod Kostelíčkem
Dobrovského 911/21, Třebíč, 674 01
Grand hotel
Karlovo nám. 133/5, Třebíč, 67401
Miroslav Vodák – Autocamping Poušov
Poušov 849/13, Třebíč, 67401

STRAVOVÁNÍ
Bude doplněno