Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

12.09. - 14.09.2023

-

Fakulta managementu a ekonomiky, aula U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně si Vás dovolují pozvat na 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM. Konference konzervátorů-restaurátorů se koná pod záštitou Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky rady pro kulturu a školství Zlínského kraje.

   

               

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
12.—14. 9. 2023, Fakulta managementu a ekonomiky, aula U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín

CÍL KONFERENCE
Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze. V rámci konference se bude konat též plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Foto a zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Foto a zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce
i odborníky dalších příbuzných profesí. Přihlašování účastníků bude zahájeno v březnu prostřednictvím e-formuláře.

ÚČASTNICKÉ POPLATKY
student/autor posteru
přihláška do 31. 7. 2023 – 1500,- / přihláška po 31. 7. 2023 – 1500,- Kč
člen Komise KR AMG
přihláška do 31. 7. 2023 – 1800,- / přihláška po 31. 7. 2023 – 2100,- Kč
běžný účastníkpřihláška do 31. 7. 2023 – 2100,- / přihláška po 31. 7. 2023 – 2500,- Kč
přednášející
0,- Kč

INFORMACE PRO AUTORY A PŘEDNÁŠENÍCÍ
Recenzované příspěvky lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2023, informativní příspěvky a postery do 10. 6. 2023 zasláním textu příspěvku na adresu fricova@tmbrno.cz a vyplněním e-formuláře na webu MCK TMB. Příspěvky a abstrakty posterů, odsouhlasené redakční radou, budou publikovány v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR). Pokyny pro autory příspěvků naleznete na stránkách časopisu FKR . Pokud chcete na konferenci prezentovat příspěvek bez publikování, vyplňte pouze e-formulář.

Foto zdroj: Jan Salač MAFRA a ČTK

Foto zdroj: Aula U2 UTB, Jan Salač MAFRA a ČTK

UBYTOVÁNÍ
Pro účastníky konference je vyblokováno 120 lůžek v Hotelu Garni s konečným termínem rezervace do 30.07.2023. Pokoje je možno rezervovat prostřednictvím e-mailu na adresu garni@utb.cz. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte KKR 2023.

Ceník ubytování hotelových klientů:

1. jednolůžkový pokoj 1.400,- Kč/noc + městský poplatek 19,-Kč/dosp.os./noc
2. dvoulůžkový pokoj 1.700,- Kč/noc + městský poplatek 19,-Kč/dosp.os./noc
3. čtyřlůžkový apartmán obsazený 3 osobami 2.765,- Kč/noc + městský poplatek 19,-Kč/dosp.os./noc
4. čtyřlůžkový apartmán obsazený 4 osobami 3.160,- Kč/noc + městský poplatek 19,-Kč/dosp.os./noc

Ceny jsou včetně snídaní a včetně 10% DPH.
Dovolujeme si Vás informovat o smluvních pokutách za zrušení potvrzené rezervace ubytování (dle § 2048 zákona č. 89/2012 Sb., OZ).
Storno poplatky:
1. 30 – 15 dnů před příjezdem 25 %
2. 14 – 3 dny před příjezdem 50 %
3. 2-0 dnů před příjezdem 100 %

Berte prosím na vědomí, že při příjezdu bude požadováno od všech hostů předložení občanského průkazu a to i v případě, že v Hotelu Garni již hosté byli v minulosti ubytováni, nebo zaslali údaje předem na e-mailovou adresu.

Z organizačních důvodů je rezervace obědů možná pouze do 31. 7. 2023.

 


REGISTRACE NA KONFERENCI BYLA Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ UKONČENA

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ VE ZLÍNĚ!!

ORGANIZAČNÍ TÝM MCK


 

Mgr. Jana Fricová

organizace konference, přijímání příspěvků

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Ing. Alena Selucká

odborný garant konference

541421407 724334953

selucka@tmbrno.cz