Památky v plamenech

- 24.05.2022

09:30 - 17:30

Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií, Českým výborem ICOM, Slovenským národným múzeom a Norsk Folkemuseem v Oslo si Vás dovolují pozvat na požárně-bezpečnostní workshop Památky v plamenech. Akce se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.

MÍSTO KONÁNÍ

Teoretická část: přednáškový sál TMB (4. patro), Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, 612 00
Praktická část: areál TMB v Brně – Řečkovicích

CÍL A PROGRAM WORKSHOPU

Nosným tématem workshopu je požární ochrana, prevence požárního rizika a obnova památek zasažených požárem. K hlavním bodům programu patří také představení sloupku integrované ochrany a možnosti jeho využití v muzejní praxi. Pevnou součástí workshopu je také širší odborná diskuze. Účastníci budou seznámeni se systémem pravidelných preventivních opatření a zkušenostmi při hašení památek zasažených ohněm v Norsku. V rámci workshopu opět vystoupí zahraniční lektor Mikael Blihovde z Norsk Folkemusea v Oslo. Praktická část workshopu bude situována do areálu TMB v Brně – Řečkovicích, kde si účastníci budou moci vyzkoušet zdolávání reálného ohně dostupnými ručními hasicími přístroji.

Workshop představuje další díl v sérii níže uvedených seminářů Ochrana a bezpečnost paměťových institucí, pořádaných Technickým muzeem v Brně, jehož hlavními tématy jsou především preventivní opatření, prostorová, předmětová a požární ochrana.

Technologie požární ochrany muzeí (2009),
Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví před požárem (2010),
Požární a zabezpečovací monitorovací systémy v muzeích a památkové péči (2011),
Prevence a řešení mimořádných situací – nové přístupy v oblasti kulturního dědictví (2013)
Požární ochrana industriálních památek a historických budov (2017)
Bezpečnost v muzeu (2018)
Stabilní hasicí zařízení a požární ochrana v kulturních institucích (2019)

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Workshop je primárně určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární ochranou. Zájemci o workshop se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK od 1. 3. 2022 nejpozději do 10. 5. 2022. Workshop je z kapacitních důvodů omezen na 50 osob. Účastnický poplatek ve výši 300 Kč zahrnuje náklady na pořádání konference. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů.

Faktury pro přihlášené účastníky začneme zpracovávat od 1. 4. 2022.

ODBORNÍ GARANTI

Ing. Martin Mrázek, Ph.D. – Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně
Ing. Pavel Jirásek – Český výbor ICOM

Workshop Památky v plamenech je pořádán na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně, poskytované Ministerstvem kultury ČR

Mgr. Jana Fricová

Organizace workshopu

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Ing. Martin Mrázek, Ph.D.

Odborný garant workshopu

541421461 724756480

mrazek@tmbrno.cz