Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech

03.09. -

09:00 - 16:00

VŠCHT Praha, Technická 3, Praha 6 (poslouchárna BIII)

https://text.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/pozvanka-na-konferenci

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

srdečně vás zveme v rámci činnosti Pracovní skupiny „Plasty“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů
Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů Národní knihovnou České republiky (NK ČR), Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a Metodickým centrem konzervace (MCK) při Technickém muzeu v Brně na další konferenci s názvem

Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech

Konference bude zaměřena na péči o moderní materiály v kulturních institucích České republiky, pracovníci řady institucí budou prezentovat svou činnost ve výzkumu, péči a zásazích na sbírkových předmětech z plastů a budou představeny aktuální informace v této oblasti a následně bude dán prostor pro diskuzi o akutních potřebách či tématech.

Z kapacitních důvodů se prosím přihlaste. Přihlašovací formulář je pod odkazem https://goo.gl/forms/NbfoJ0gcLy1dbMIV2

Organizační tým: Petra Vávrová, Jitka Neoralová, Michal Ďurovič, Vítězslav Knotek