Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech 2019

06.09. -

10:00 - 15:10

Areál VŠCHT, Technická 5, Praha 6, v posluchárně A II

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme v rámci činnosti Pracovní skupiny „Plasty“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů Národní knihovny České republiky, Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně na další konferenci s názvem

„Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech 2019“.

Konference bude zaměřena na péči o moderní materiály v kulturních institucích Českérepubliky. Pracovníci různých institucí budou prezentovat svou činnost ve výzkumu, péči a zásazích na sbírkových předmětech z plastů. Budou představeny aktuální informace v této oblasti a následně bude dán prostor pro diskuzi o akutních potřebách či tématech.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

6. 9. 2019 od 10:00 v budově VŠCHT,
Technická 5, Praha 6, v posluchárně AII.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KONFERENCI

Kvůli kapacitě sálu se prosím přihlaste na níže uvedeném odkazu. Přihlašování bude možné do 26. 8. 2019.
https://forms.gle/9vwpWNYUkJoTE6ii7

POZVÁNKA A PROGRAM KE STAŽENÍ

Pozvanka a program Plasty 2019

ORGANIZAČNÍ TÝM

Petra Vávrová, Jitka Neoralová,
Michal Ďurovič a Vítězslav Knotek

Dokumenty ke stažení