Textil v muzeu: Inspirace ze vzdálených zemí

13.06. - 14.06.2023

-

Purkyňova 105, Brno 612 00

https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-2023-konference/

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na textilní výrobky, vzorky textilií či textilních technik, které nejsou primárně domácího původu. Máme na mysli textilie a oděvní součástky, které jsou uchovávány ve sbírkách českých muzeí, galerií a památkových ústavů a jsou určeny jako výrobky importované z evropských i mimoevropských lokalit. Předměty mohou být příkladem mezinárodních kontaktů našeho prostředí v podobě archeologických nálezů a etnografického textilu, dokladem o činnosti oděvních návrhářů nebo průmyslových podniků zásobujících trh látkami, konfekcí či oděvními doplňky. Zvláštní pozornost tentokrát zasluhují sbírky textilu jako např. sbírky koberců, tapiserií, pokrývek hlavy a dalších předmětů, které přiváželi cestovatelé, podnikatelé či prostí turisté ze svých poznávacích nebo podnikatelských cest.

Do okruhu zájmu patří také referáty o sbírkách ikonografických či listinných materiálů, které popisují nebo dokumentují zahraniční výrobce, výrobky, módní události a další souvislosti spojené s textilní tématikou perspektivou pozorovatele či přímého účastníka. Takový materiál mohou skrývat šlechtické sbírky, pozůstalosti vědců nebo významných osobností, ale můžeme se s nimi setkat na netušených místech.

Cíl konference

Cílem konference je pohlédnout do sbírek oděvů, textilií, oděvních doplňků, pokrývek hlav aj., které se v muzeích a galeriích nachází a seznámit se s jejich historií – jakou cestou doputovaly na naše území, kdo byl jejich investorem či kdo je oblékal nebo používal. Prostor konference je otevřen také pro konzervátorské zprávy o provedených zásazích či průzkumech spojených s tématikou konference.

Konference chce být platformou pro přednášející, kteří se dokáží na problematiku zaměřit v historické perspektivě, ale také s výhledem do budoucnosti, tedy s poukazem na snahu o uchování předmětů kulturního dědictví pro další generace. Proto je prostor vyčleněn i pro představení prezentačních aktivit ve výstavních sálech i virtuálním prostředí, moderních přístupů při edukaci s textilním materiálem či textilními tématy v muzejním či galerijním prostoru.