Uměleckořemeslné techniky zlatnictví

- 22.06.2022

10:00 - 19:00

Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií si Vás dovolují pozvat na konferenci Uměleckořemeslné techniky zlatnictví. Konference je realizována v rámci projektu Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění, DG20P02OVV023, podpořeného z programu NAKI II MK ČR.

TERMÍN                                          22. 6. 2022

MÍSTO KONÁNÍ                          přednáškový sál TMB (4. patro), Purkyňova 105, Brno 612 00

CÍL A PROGRAM KONFERENCE
Konference si klade za cíl prezentovat aktivity výzkumného projektu podpořeného z programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, jehož řešitelský tým pracoval pod zastřešením Technického muzea v Brně a Metodického centra konzervace, a výsledky výzkumů související problematiky prováděných kolegy z dalších výzkumných organizací, paměťových institucí či soukromé sféry.
V centru pozornosti přednášejících i v rámci diskuze budou témata týkající se historických artefaktů zhotovených zlatnickými technikami, jejich identifikace a problematika konzervátorsko-restaurátorské ochrany těchto děl.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Konference je určena kurátorům a vlastníkům sbírkových předmětů, konzervátorům-restaurátorům i širší odborné veřejnosti zabývající se zlatnictvím v širokém kontextu jeho historického vývoje a proměn. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK nejpozději do 15. 6. 2022.

ODBORNÍ GARANTI
Ing. Alena Selucká – náměstkyně pro Metodické centrum konzervace, Technické muzeum v Brně
Mgr. Pavla Stöhrová – tajemnice pro vědu a výzkum, Technické muzeum v Brně
Akad. soch. Andrej Šumbera, Ph.D. – soukromý restaurátor

PŘIHLAŠTE SE NA KONFERENCI UMĚLECKOŘEMESLNÉ TECHNIKY ZLATNICTVÍ

Mgr. Jana Fricová

Organizace konference

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Ing. Alena Selucká

Odborný garant konference

541421407

selucka@tmbrno.cz

Mgr. Pavla Stöhrová

Odborný garant konference

541421416

stohrova@tmbrno.cz