Vnitřní prostředí v depozitářích – Nové normy a předpisy

01.12. - 01.12.2021

10:00 - 16:00

https://www.tzb-info.cz/22713-pozvanka-na-odborny-webinar-vnitrni-prostredi-v-depozitarich-nove-normy-a-predpisy

Záměrem webináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti navrhování a provozu vnitřního prostředí depozitářů, přiblížit zásady a metody posuzování vnitřního prostředí objektů s předměty kulturní povahy.  Webinář bude vycházet z publikace „Metodika uchování předmětů kulturní povahy“.

Na webináři budou předneseny příspěvky týkající se očekávaných změn v právních předpisech.

Webinář je určen zejména pro projektanty, investory, provozovatele a zástupce orgánů státní správy.

On-line seminář vysíláme živě 1. prosince 2021 od 10 h, možnost zhlédnutí ze záznamu nebude poskytnuta.
Účastníci obdrží elektronický sborník přednášek.

Na setkání u webináře se těší Ing. Jan Červenák, odborný garant webináře

 

Dokumenty ke stažení