Evropské dny konzervování-restaurování 2021
29.9.2021

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

připojte se spolu s námi k Evropským dnům konzervování-restaurování, které budou probíhat od 4. – 10. 10. 2021 pod záštitou E.C.C.O.

Cílem akce je upozornit na význam péče o kulturní dědictví a samotné profese konzervátorů-restaurátorů. Má za úkol přiblížit evropské kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty širší veřejnosti a zapojit též mladší generaci do péče o jednoltivé předměty. Záměrem je též zdůraznit témata, která jsou důležitá při konzervování-restaurování artefaktů: autenticita, informovanost, přístup a udržitelnost.

Odkazy na vaše aktivity můžete přímo sdílet na sociálních sítích.

Více informací o akci a program naleznete přímo na stránkách E.C.C.O. – European Days of Conservation-Restoration