Evropské dny konzervování-restaurování / European Day of Conservation- Restoration 7. – 13. 10. 2019
2.10.2019

PROGRAM

 

The Czech Republic – AMG-KKR, Asociace muzeí a galerií ČR – Komise konzervátorů-restaurátorů (Czech Association of Museums and Galleries – Commission of Conservator-Restorers)
Web page: http://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni 
https://www.cz-museums.cz/news/amg/e-c-c-o/51167-evropske-dny-konzervovani-restaurovani

Celebration of the European Day of Conservation- Restoration in the Czech Republic
http://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/

Activities  7th – 13th October 2019 in The Czech Republic
The meeting of Prague Section of the Commission of Conservator-Restorers of the Czech Association of Museums and Galleries
On Monday, October, 7th, 2019, from 9. h. am. in The City of Prague Museum – Sharing an institutions: lecturers for conservators
https://www.cz-museums.cz/news/amg/e-c-c-o/51167-evropske-dny-konzervovani-restaurovani

Methodological Centre of Conservation of the Technical Museum in Brno
Web page: www.mck.technicalmuseum.cz
Information about the Celebration:
https://mck.technicalmuseum.cz/aktuality/
V rámci Evropských dnů konzervování-restaurování proběhne v Technické muzeum v Brně ve dnech 7. – 8. 10. 2019 mezinárodní setkání konzervátorů a dalších muzejních pracovníků z Metodického centra konzervace TMB a Slovenského národního múzea – Múzea Betliar k prezentaci ošetřených sbírkových předmětů z hradu Krásna Hôrka, poškozeného požárem v r. 2012.

Within the European Day of conservation-restoration will take place from 7th to 8th at the Technical Museum in Brno an international meeting of conservators and other museum workers from the Methodological Centre of Conservation of TMB and the Slovak National Museum – Museum Betliar for presentation of treated collection items from the castle Krásna Hôrka, damaged by fire in 2012.

South Moravian Museum in Znojmo
Activities  2019, October 9 – from 16 p.m.
Web page: https://www.muzeumznojmo.cz/en/
FB page: https://www.facebook.com/muzeumznojmo/
Instagram: https://www.instagram.com/muzeumznojmo/
Information about the Celebration: https://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-Evropské-dny-konzervování_restaurování
V rámci Evropských dnů konzervování-restaurování se ve čtvrtek 9. 10. 2019 v 16:00 uskuteční přednáška Aleny Komendové, konzervátorky Jihomoravského muzea ve Znojmě na téma Konzervování-restaurování bronzového vědra s železnou obručí a uchem. Návštěvníci budou mít možnost přímo v rámci výstavy se dovědět více o postupu exkavace archeologických nálezů a postupu jejich ošetření.
As part of the European Days of Conservation-Restoration, a lecture by Alena Komendová, Conservator of the South Moravian Museum in Znojmo, will be held on Thursday October 9th, 2019 about the subject of conservation-restoration of a bronze bucket with an iron band and a handle. Visitors will have the opportunity to learn more about the process of excavation of archaeological finds and their treatment directly within the exhibition.

Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové
Web page: https://www.muzeumhk.cz/
FB page: https://www.facebook.com/muzeumhk.cz/
Information about the Celebration:
https://www.muzeumhk.cz/aktuality/696-evropske-dny-konzervovani-restaurovani.html
Pracoviště ochrany sbírkových předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové otevře pro veřejnost své konzervátorské dílny na odloučeném pracovišti Lipová 56, 503 21 Stěžery v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování.

The Department of the Protection of Collections of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové will open its conservation workshops to the public at the detached workplace Lipová 56, 503 21 Stěžery as part of the European Conservation-Restoration Days.

The Museum of Moravian Slovakia
Web page: http://www.slovackemuzeum.cz/english/
Information about the Celebration:
http://www.slovackemuzeum.cz/akce/729/
Den otevřených dveří
Akce se koná v rámci Evropského dne konzervování – restaurování.
Ukázky konzervace různých materiálů (dřevo, kov, textil, keramika, malby).
Konzultace, poradenství pro vámi přinesené předměty, jejichž velikost nepřesáhne rozměry vstupních dveří 230×130 cm.
Prezentace předmětů z nejnovějšího významného objeveného hrobu germánského velmože z přelomu 1. a 2. století n. l.
Prohlídky začínají v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hodin.

Open day in the Conservation-Restauration Workshops
As part of the European Day of Conservation-Restauration.
Examples of conservation and restauration of different materials.
Consultations.
Presentation of the artefacts from the last important discovered grave of a Germanic nobleman from the turn of 1–2 century AD.
Tours start at: 10.00 AM, 12.00 AM, 2.00 PM, 4.00 PM.
Conservation-Restauration Workshops of Museum of Moravian Slovakia
Hradební 227, Uherské Hradiště

The City of Prague Museum
Information about the Celebration: here

 

National Open-Air Museum

National Open-Air Museum
Web page: https://www.nmvp.cz/o-nas
Information about the Celebration:
https://www.nmvp.cz/roznov/program/akce/prednaska-libusin-jako-malovany

Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě připravuje speciální program v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování (7.10.-13.10.2019), které organizuje E.C.C.O. Srdečně zveme širokou veřejnost i všechny zájemce o původní barevné pojetí národní kulturní památky Libušín na odbornou přednášku Luďka Dvořáka Libušín „jako“ malovaný, která se bude konat v úterý 8.10.2019 od 16. 00 do 18. 00 hodin v konferenčním sále objektu Sušák.
The National Open Air Museum, The Wallachian Open Air Museum prepares a special program within the European Conservation-Restoration Days (7.10.-13.10.2019), organized by E.C.C.O. We warmly invite the general public and all those interested in the original color conception of the national cultural monument Libušín to a lecture by Luděk Dvořák “Libušín as painted”, which will be held on Tuesday, October 8, 2019 from 4:00 pm to 6:00 pm in the conference hall of Sušák.