EXKURZE DO RESTAURÁTORSKÝCH LABORATOŘÍ A KOVOLITECKÉ EXPERIMENTÁLNÍ DÍLNY
4.10.2022

Máte rádi muzea? Jste zvědaví na to, co se ukrývá za zavřenými dveřmi restaurátorských dílen a laboratoří?

Neváhejte a přijďte. Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně si pro Vás připravilo exkurzi do konzervátorsko-restaurátorské  laboratoře a kovolitecké experimentální dílny. Jedná se o jedinečnou možnost nahlédnout do práce konzervátorů-restaurátorů, která  se uskuteční v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování 2022.

Počet účastníků je omezen na 30 osob. Svůj zájem o exkurzi  prosím potvrďte na e-mail fricova@tmbrno.cz

Kdy? 12. 10. 2022, 15:00

Kde? Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Fricová, fricova@tmbrno.cz, 725 586 775

Vstup: zdarma

Cílem Evropských dnů konzervování-restaurování je

  • zvýšit povědomí o klíčové roli konzervace a obnovy při ochraně kulturního dědictví u tvůrců politik a občanské společnosti (veřejnosti)
  • sdílet znalosti o komplexní činnosti této diskrétní profese jako aplikované vědy, která zahrnuje humanitní, přírodní vědy a zasahuje do etického kodexu v mnoha oblastech kulturního dědictví
  • zdůrazňovat respekt a objevování hodnot pro společnost prostřednictvím zásahů mimo umělce a řemesla pro zajištění integrity materiálního svědectví, aby byla zaručena autenticita kulturního dědictví pro proces identifikace jednotlivce
  • zprůhlednit mezinárodní standardy kvality profese na této vysoké úrovni kompetencí pro ochranu kulturního dědictví prostřednictvím členských sdružení ve 22 evropských státech
  • objasnit, jak je tato odbornost hodnotná pro udržitelný cestovní ruch a katalyzátorem inovací ve vědě o dědictví.

Evropský týden konzervování-restaurování proběhne také formou kampaně na sociálních sítích, která se bude konat od pondělí do soboty s cílem upozornit na Evropský den konzervování-restaurování, který se bude konat v neděli 16. 10. 2022. Cílem tohoto týdne je také

  • přiblížit lidem evropské kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty
  • zapojit mladou generaci do péče o kulturní dědictví
  • upozornit na speciální témata v konzervaci-restaurování, která jsou důležitá pro zachování kulturního dědictví, jako je autenticita, povědomí, přístup, udržitelnost.

Více informací naleznete na E.C.C.O. – European Confederation of Conservator-Restorers Organisations

#EuropeanDayConservationRestoration

#ECCOCommunity

@ecco_eu

Facebook Technického muzea v Brně