Interaktivní CD-ROM ke stažení
17.12.2020

Nadace Edu-art Praha udělila souhlas s prezentací interaktivních CD-ROMů. CD-ROMy slouží výhradně nekomerčním účelům – výměně odborných informací v oblasti zlatnictví a pro edukační účely z řad studentů oborů zlatnického a restaurátorského. Zvláště v dnešní těžké situaci ve školství, kde probíhá distanční výuka, je takováto možnost studia, či dalšího vzdělávání velmi potřebná.

Souhlas s prezentací poskytl ředitel nadace Edu-art Praha a zároveň řešitel projektu NAKI II DG20P02OVV023 Ak. soch. Andrej Šumbera, Ph.D.

Edukační materiály budou na stránkách MCK ke stažení do 31.12. 2022