Manuál pro evakuaci sbírkových předmětů
17.10.2022

Krizová mezinárodní bezpečnostní situace patří mezi mimořádné události, při kterých je dle zákona o integrovaném záchranném systému vyhlášen stav nebezpečí , nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“). Může se jednat o celou řadu událostí jako je narušení dodávek potravin, elektrické energie velkého rozsahu, epidemie, migrační vlny nebo válečný konflikt. Všechny tyto situace jsou spojeny se zvýšeným rizikem ohrožení kulturního dědictví, nebezpečí jeho poškození i totálního zničení a nenahraditelné ztráty. Z tohoto důvodu je nutné, aby každá kulturní instituce měla definovanou bezpečnostní politiku a rozvíjela vlastní bezpečnostní systém, který zefektivní připravenost instituce na danou krizovou situaci a její zvládnutí . Důležitou součástí této bezpečnostní strategie je rovněž ustanovení krizového managementu, který analyzuje rizika, stanovuje míru ohrožení instituce, potažmo schraňovaného kulturního dědictví a zpracovává konkrétní instrukce. Členem krizového managementu by měl být rovněž kvalifikovaný konzervátor-restaurátor, jenž je schopen posoudit stav předmětů kulturního dědictví, jejich citlivost vůči možnému poškození a vhodná opatření pro jejich ochranu.

Celý dokument naleznete v sekci Metodické pokyny – Ochrana kulturního dědictví při mezinárodní krizové situaci – Manuál pro evakuaci sbírkových předmětů