Aktuality

23.11.2018

Aktualizace informací o časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o proměně časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory. Všechny aktuální informace naleznete v sekci ČASOPIS FKR https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/.

22.10.2018

Nové publikace v e-shopu MCK

Řada publikací MCK se opět rozrostla o několik přírůstků: RAPOUCH, Karel, VÁVROVÁ, Petra. Kapitoly z konzervace a restaurování plastů. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018....

5.10.2018

Pozvánka: VÝSLEDKY PRŮZKUMU, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU SV. VÁCLAVA

Galerie hlavního města Prahy nechala v letech 2016-2017 provést podrobný restaurátorský průzkum POMNÍKU SV. VÁCLAVA na Václavském náměstí spojený s přesným zaměřením celého pomníku a...

6.6.2018

Nové certifikované metodiky

V rámci projektu NAKI DF13P01OVV016 „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, na jehož řešení se podílelo Technické muzeum...

6.6.2018

Databáze případových studií

V rozšířeném menu našich webových stránek byla nově zpřístupněna Databáze hodnocených objektů pro dlouhodobé uchovávání předmětů kulturní povahy (Databáze případových studií) Databáze hodnocených objektů pro...

31.5.2018

Audiovizuální dokument SMALT/EMAIL

V rozšířeném menu nyní naleznete audiovizuální dokument SMALT/EMAIL. https://mck.technicalmuseum.cz/smalt/ Účelem audiovizuálního dokumentu je prezentace problematiky jedné z povrchových úprav historických slitin kovů – smaltu a...

9.4.2018

Pozvánka na výstavu KONZERVOVANÁ MINULOST

KONZERVOVANÁ MINULOST Pohled do restaurátorských dílen Muzea hlavního města Prahy 28. 3. – 21. 10. 2018 Výstava KONZERVOVANÁ MINULOST se se snaží o přiblížení některých...

19.3.2018

Nejnovější metodické materiály na webu MCK

V rámci činnosti Metodického centra konzervace byly zpracovány nové metodické materiály, které jsou pro Vás zpřístupněny v sekci SLUŽBY. HLOŽEK, Martin: Aplikace měření ručními XRF...

5.3.2018

Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi – prezentace ke stažení

Dne 1. 3. 2018 proběhlo v Technickém muzeu v Brně školení o Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Úlohu hlavního školitele přijal prof. RNDr....

15.2.2018

První informace ke konferenci konzervátorů-restaurátorů 2018 v Mikulově

Konferenci tradičně pořádá Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Regionálním muzeem v Mikulově. INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ A ZÁJEMCE O KONFERENCI...