Aktuality

9.4.2018

Pozvánka na výstavu KONZERVOVANÁ MINULOST

KONZERVOVANÁ MINULOST Pohled do restaurátorských dílen Muzea hlavního města Prahy 28. 3. – 21. 10. 2018 Výstava KONZERVOVANÁ MINULOST se se snaží o přiblížení některých...

19.3.2018

Nejnovější metodické materiály na webu MCK

V rámci činnosti Metodického centra konzervace byly zpracovány nové metodické materiály, které jsou pro Vás zpřístupněny v sekci SLUŽBY. HLOŽEK, Martin: Aplikace měření ručními XRF...

5.3.2018

Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi – prezentace ke stažení

Dne 1. 3. 2018 proběhlo v Technickém muzeu v Brně školení o Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Úlohu hlavního školitele přijal prof. RNDr....

15.2.2018

První informace ke konferenci konzervátorů-restaurátorů 2018 v Mikulově

Konferenci tradičně pořádá Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Regionálním muzeem v Mikulově. INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ A ZÁJEMCE O KONFERENCI...

17.1.2018

Nové metodické materiály na webu MCK

V rámci Metodického centra konzervace byly zpracovány nové metodické materiály, které jsou pro Vás zpřístupněny v sekci SLUŽBY. MAZÍK, Michal: Doporučené podmínky aplikace prostředků stabilizace...