Pozvánka na Konferenci konzervátorů-restaurátorů 2022 v Třebíči
20.1.2022

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií (Komise KR) a Muzeum Vysočiny Třebíč si Vás dovolují pozvat na jubilejní 30. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
13.—15. 9. 2022, Třebíč

CÍL KONFERENCE
Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze zahrnující návštěvu muzejních expozic a vybraných památek města Třebíče a kraje Vysočiny. V rámci konference se bude konat též Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí. Přihlašování účastníků bude zahájeno v březnu přes web MCK TMB https://www.mck.tmbrno.cz.

INFORMACE PRO AUTORY A PŘEDNÁŠENÍCÍ
Recenzované příspěvky lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2022, informativní příspěvky a postery do 10. 6. 2022 zasláním textu příspěvku na adresu fricova@tmbrno.cz a vyplněním e-formuláře na webu MCK TMB. Příspěvky a abstrakty posterů, odsouhlasené redakční radou, budou publikovány v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR). Pokyny pro autory příspěvků naleznete na stránkách časopisu FKR https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/. Pokud chcete na konferenci prezentovat příspěvek bez publikování, vyplňte pouze e-formulář.

KONTAKT

Program konference bude upřesněn na základě přihlášených příspěvků do konce měsíce června.

Ke stažení: Pozvánka na KKR 2022