Uzávěrka FKR 10. 6. 2023!!!
17.5.2023

Uzávěrka časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory se blíží!! Příspěvky do nerecenzované části, oddílu Fórum a abstrakty posterů zašlete nejpozději do 10. 6. 2023.

Termíny

  • 31. leden uzávěrka pro 1. číslo on-line pro recenzované články
  • 31. březen uzávěrka pro 2. číslo on-line pro recenzované články
  • 10. červen uzávěrka ročníku, týká se všech nerecenzovaných článků a příspěvků do tištěného čísla

Příspěvky zasílejte na adresu fricova@tmbrno.cz

Více informací v sekci ČASOPIS FKR – Pokyny pro autory