Výzva k zasílání abstraktů – Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2020
1.8.2019

Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2020
RESTAUROVÁNÍ – RETROSPEKCE
GASK, Kutná Hora 26. 3. 2020

 

Výzva k zasílání abstraktů: Téma konference se zaměřuje na historii restaurování a konzervování v českých zemích a na Slovensku. Smyslem konference je připomenout významné proudy a osobnosti, které ovlivňovaly procesy restaurování a obnovy památek, a později také samostatný obor restaurování a konzervování. Příspěvky by měly reflektovat vznik a postupný vývoj způsobů opravy a restaurování památek, které se posléze konstituovaly v samostatný obor restaurování a konzervace (kulturních) památek na území současné České republiky a Slovenska. Stranou zájmu by neměly zůstat významné metodologické a technologické milníky, proměny koncepcí či osobnosti, které výrazně zasáhly do vývoje a formování oboru.

Pořadatel: Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, z.s.

Téma konference: Restaurování – retrospekce

Okruhy příspěvků:

I. historický vývoj konzervování a restaurování na území někdejšího Československa a jeho cesta ke vzniku samostatného oboru
(východiska, terminologie, koncepce, přístupy)
II. metodika zásahu (metodické, metodologické a technologické milníky oboru restaurování, vliv oborů přírodovědných, stavebních, humanitních, výtvarných)
III. významné osobnosti oboru (restaurátoři, technologové, památkáři…)
IV. případové studie (významné realizace, kritická analýza/aktuální zhodnocení minulých zásahů)

Více informací ARTE-FAKT_Restaurování – Retrospekce_výzva pro abstrakta 2020