Elektrochemické metody v konzervátorské praxi

Elektrochemické metody jsou využívány pro stabilizaci korozních vrstev kovových artefaktů, ale i jejich čištění nebo identifikaci. Uvedené metody byly úspěšně aplikovány v rámci mnoha předmětů ošetřovaných v MCK TMB. Následujícím cíle je zlepšit pracovní podmínky a kontrolu elektrochemických procesů dalšími technickými prvky.

V roce 2016 byly tyto metody aplikovány v rámci spolupráce s Muzeem města Brna a NPÚ, územním pracovištěm Brno při konzervaci zkorodovaných galvanických povlaků na dvou kusech originálního nábytku z vily Tugendhat.

Na přelomu roku 2016–2017 byl proveden komplexní konzervátorský zásah na duralovém listu vrtule ze stíhačky Focke-Wulf 190, kde byla aplikována elektrolytická redukce korozních produktů hliníku. Práce byla prezentována na Konferenci konzervátorů-restaurátorů v Litomyšli a výstupem je článek v odborném časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory 2017.

V roce 2017 byl do vybavení MCK pořízen z dotace ISO od MK ČR potenciostat, který bude dále využit pro studium korozních produktů sbírkových předmětů a obecně korozních dějů.

  • kód projektu: 26/VaV/MCK/2016
  • garant: Mgr. Karel Rapouch
  • spoluřešitelé: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík

Dokumenty ke stažení

Průzkum a konzervace vrtule... (článek FKR, abstrakt)

299,97 KB, application/pdf