Plazmochemické metody ošetření kovových artefaktů

  • identifikační číslo: 29/VaV/MCK/2016
  • garant: Ing. Hana Grossmannová, Ph.D. (zastupuje Mgr. Karel Rapouch)
  • spolupráce: Ing. Alena Selucká, Ing. Martin Mrázek, Ph.D.
  • doba řešení: pozastaveno

V návaznosti na smlouvu o využívání výsledků projektu NAKI Plazmochemické procesy a technologie pro konzervaci archeologických předmětů (kód: DF11P01OVV004), uzavřenou mezi TMB a FCH VUT v Brně se ukázala jako nutná reinstalace zařízení nízkotlakého vodíkového plazmatu v nových prostorách MCK TMB. Cílem je úprava pracovních podmínek tak, aby byla zlepšena bzpečnost provozu zařízení v souladu s platnou legislativou. Z tohoto důvodu musela být aplikace zařízení v běžném provozu konzervování-restaurování reálných artefaktů prozatím pozastavena.

Výstupy z projektu Plazmochemické procesy a technologie pro konzervaci kovových archeologických předmětů, jehož řešitelem byla FCH VUT v Brně, naleznete na webovém portálu plasmaconservation.cz.