Tvorba webové databáze výsledků analytických metod

  • identifikační číslo: 12/VaV/MCK/2012
  • garant: Ing. Alena Selucká
  • doba řešení: pozastaveno

Webová databáze slouží k třídění výsledků analytických metod, prováděných laboratoří Metodického centra konzervace. Jsou v ní provázané informace o chemickém složení s fotografickou dokumentací předmětu, informacemi o jeho původu a současném uložení. Vzniklá databáze prezentuje jednak výsledky dosažené při průzkumu materiálů a zároveň bude sloužit jako informační zdroj pro širokou obec konzervátorů-restaurátorů a dalších pracovníků. V poslední době byla databáze doplňována vybranými výsledky analytických metod, byly vyhledávány některé nedostatky a chybějící pole pro zadávání údajů tak, aby databáze byla plně funkční a sloužila svému účelu třídění záznamů měření. V nejbližší době bude provedeno rozdělení databáze na dvě větve, z nichž jedna bude sloužit pro vkládání výsledků analýz sbírkových předmětů a druhá pro archeologické nálezy. V průběhu letošního roku plánujeme spuštění plné verze databáze.