GRANÁTOMETNÉ PUŠKY S KŘESADLOVÝM ZÁMKEM – PRŮZKUM A RESTAUROVÁNÍ PO POŽÁRU