PROTEINY V HISTORICKÝCH MALTÁCH – IDENTIFIKACE, KVANTIFIKACE A MOŽNOSTI DATOVÁNÍ