SOUBOR PODMALEB NA SKLE V ZRCADLOVÝCH RÁMECH V KRKONOŠSKÉM MUZEU VE VRCHLABÍ. HISTORIE A RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH