VYUŽITÍ LUMINOMETRU PRO OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI PLÍSNÍ