VZNIK STŘÍBRNÝCH SOCH PRO NÁHROBEK SV. VOJTĚCHA DO KATEDRÁLY SV. VÍTA V PRAZE