Evropské dny konzervování-restaurování 2023

Technické muzeum v Brně se letos v říjnu opět zapojí do Evropských dnů konzervování-restaurování (European Days of Conservation-Restoration), jejichž hlavním cílem je prezentovat společenský význam profese konzervování-restaurování.

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně se spolu s edukačním oddělením muzea připojuje k Evropským dnům konzervování-restaurování programem s programem pro veřejnost:

  • 9.–10. 10. 2023
    restaurátorský workshop pro děti
  • 10. 10. 2023 v 17.30
    dvě přednášky pro laickou i odbornou veřejnost s názvem „Nahlédnutí do zákulisí Metodického centra konzervace“

MCK je odborným pracovištěm Technického muzea v Brně, které provádí ošetřování sbírkových předmětů i konzervátorsko-restaurátorské práce na zakázku. Posluchači se dozvědí, jak probíhá materiálový a technologický průzkum před procesem konzervování a restaurování, jaké tradiční a pokročilé metody průzkumu se používají, co obnáší vlastní restaurátorský zásah a také se seznámí s ukázkami z činnosti tohoto pracoviště.
První z přednášek se zaměří na rekonstrukci ruční ražby pražského groše – měření ryzosti stříbrných slitin. Následující přednáška se zabývá rozmanitostí práce konzervátora-restaurátora a věnuje se průzkumu a konzervaci vrtule letadla a laminátové plastiky.

  • 12. 10. 2023, 15.00–18.00
    Den otevřených dveří v konzervátorské laboratoři Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně

Zájemci o obor konzervování-restaurátorství mají příležitost se setkat přímo s odborníky ve výzkumné laboratoři, v restaurátorské dílně, v ateliéru textilu a kovolitecké experimentální dílně. V posledně jmenované jim pracovníci MCK TMB přiblíží slévárenské technologie a postupy např. při výrobě odlitků metodou přesného lití do keramické skořepiny. V ateliéru textilu se seznámí s ukázkami konzervování-restaurování unikátních vzorníků bývalých brněnských textilních podniků z přelomu 19. a 20. století. Z dalšího můžeme jmenovat např. metodu identifikace a šetrného čištění stříbra nebo postupy záchrany archeologických železných arfetaktů.

UPOZORNĚNÍ
Zájemce o prohlídku prostor MCK TMB se při příchodu přihlásí na pokladně muzea, kde jim budou poskytnuty informace o časové posloupnosti jednotlivých exkurzí.
Vstup na tuto akci je zdarma a poslední je v 17.30.

#EuropeanDayConservationRestoration
#EuropeanDaysConservationRestoration
#ECCOCommunity