Generální zasedání E.C.C.O. v Římě

Metodické centrum konzervace a Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. se zúčastnily dne 21. – 22. 5. 2023 Generálního zasedání Evropského svazu konzervátorsko-restaurátorských organizací E.C.C.O v Římě. Při této příležitosti se také v sále Ara Pacis Muzea uskutečnila mezinárodní konference „Beyond Brandi: 60 years after the Teoria del Restauro“, kterou uspořádali kolegové z Italské asociace restaurátorů (ARI) ve spolupráci s CHARTER – European Cultural Heritage Skills Alliance. Konference, věnovaná zásadnímu dílu Cesare Brandiho, se zabývala nejen procesem vývoje konzervování-restaurování, ale zejména jeho současným pojetí v kontextu sociálních, ekonomických a environmentálních změn společnosti.