Konference k výstavnímu projektu UMĚNÍ EMAILU/TECHNIKA SMALTU

Ve dnech 29. – 30. 5. 2018 proběhla ve velkém přednáškovém sále Technického muzea v Brně odborná Konference k výstavnímu projektu UMĚNÍ EMAILU/TECHNIKA SMALTU, která byla pořádána ve spolupráci Odboru dokumentace vědy a techniky a Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně spolu s pracovními skupinami Kovy a Sklo Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR.

Jedním z hlavních cílů konference bylo komplexní představení konkrétní povrchové úpravy kovů, jejíž užívání je dokladováno již 3 000 let. V bohatém programu konference byla věnována pozornost vývoji emailérských technik, prezentaci sbírkových předmětů s emailovou výzdobou z českých i slovenských paměťových institucí i soukromých sbírek, smaltu co by fenoménu tovární výroby 19. a 20. století, smaltu jako moderní technologii, včetně současného výzkumu a výroby, i smaltu ve sběratelství a jeho užití v současném umění a výtvarné tvorbě. Email/smalt je také osobitou součástí kulturního dědictví. Je o něj třeba pečovat s maximálním využitím poznatků současného vědeckého výzkumu i zkušeností z konzervátorsko-restaurátorské praxe. V rámci konference tak byla podpořena spolupráce mezi konzervátory skla a kovů v návaznosti na specifičnost ochrany předmětů opatřených emaily či smaltovaným povrchem. Podnětné byly rovněž diskuze k mechanismům poškozování skla i kovové podložky, možnostem průzkumu chemického složení i technologie aplikace emailů jako jednoho z nástrojů identifikace emailové výzdoby či povrchové úpravy, konzervátorsko-restaurátorským zásahům na artefaktech s emailovou výzdobou a konzervaci a uchovávání smaltovaných výrobků.

Celkem se konference zúčastnilo více než 80 odborníků z řad kurátorů a správců sbírek, historiků umění, archeologů, současných producentů, výzkumných pracovníků, konzervátorů-restaurátorů, emailérů a výtvarníků.

 

Dokumenty ke stažení

Program konference Umění emailu/Technika smaltu

103,89 KB, application/pdf