Konzervování-restaurování unikátního prototypu trolejbusu Škoda – Sanos

Ing. Tomáš Kocman
Odělení dokumentace vědy a techniky
Technické muzeum v Brně

Popis stavu sbírkového předmětu č. přír. 125/1994 před zahájením restaurování

Trolejbus Škoda Sanos představuje ve sbírce Technického muzea v Brně prototyp velkokapacitních kloubových trolejbusů vyráběných v bývalém Československu. Jako vůbec náš první kloubový trolejbus zhotovený ve Škodě Ostrov v roce 1982 byl v témže roce vystaven na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
Jeho základem se stala autobusová karoserie výr. č. 10668 z produkce firmy FAS 11 Oktomvri Skopje, do níž byla zabudována elektrická výzbroj Škoda. Dva trakční motory poháněly druhou a třetí nápravu, každý z motorů má vlastní silový blok pohonu a elektronický regulátor. Karoserie je dvoudílná, samonosná svařená z ocelových uzavřených profilů, z vnější strany potažená ocelovým plechem. Oba díly vozu jsou vzájemně spojeny kulovým kloubem, přechod je krytý měchem. V letech 1984 až 1987 byla realizována výroba dalších 75 trolejbusů sériového provedení. Celkem 54 těchto kloubových trolejbusů bylo dodáno československým dopravním podnikům ve Zlíně, Ostravě, Bratislavě a Prešově. Zbylých 21 vozů bylo dodáno do Sarajeva v souvislosti s konáním olympijských her v roce 1984.
Dochovaný prototyp byl zařazen do zkušebního provozu ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově) v červnu 1983 pod evid. č. 70, později obdržel nové evid. č. 301. Z provozu byl vyřazen v listopadu 1994 a jako unikátní prototyp nabídnut do sbírek Technického muzea v Brně. Před předáním byly vyměněny boční plechy a zčásti obnoven vnější lak. Jinak tento trolejbus zůstal v posledním provozním stavu s maximálním opotřebením (vedoucím k rozhodnutí o jeho vyřazení) a pokračující korozí zejména spodní části karoserie – nosný rošt, schody, podběhy.

Dosavadní postup konzervování – restaurování

Po převzetí do sbírek byl tento sbírkový předmět neprovozuschopný, právě s ohledem na jeho technický stav, a byl uložen v depozitáři v Brně -Líšni. Teprve v roce 2001 byl převezen do trolejbusové vozovny Komín Dopravního podniku města Brna. Zde byl zprovozněn a postupně absolvoval revize UTZ tlakového a elektrického, včetně dosazení nových vzduchojemů s platným pasportem. Následně mu byl vystaven průkaz způsobilosti drážního vozidla PZ 10385/02-V.88. V letech 2002 až 2008 tak mohl být příležitostně využíván pro předváděcí jízdy, při nichž se setkával s velkým zájmem zejména odborné veřejnosti. Ačkoliv byly pracovníky trolejbusové vozovny na trolejbuse Škoda Sanos průběžně prováděny nutné konzervátorské zásahy, jeho technický stav se postupně dále zhoršoval, až již nebyl schopen splnit požadavky na bezpečný provoz a vyhovět při další technické prohlídce. V květnu 2008 tak musel být znovu odstaven z provozu. Aby bylo možné uvést tento historický trolejbus znovu do takového stavu, aby znovu vyhověl podmínkám stanoveným zákonem pro bezpečný provoz při předváděcích jízdách, bylo v říjnu 2019 přistoupeno zahájení jeho dlouhodobého konzervování – restaurování.
Financování tohoto náročného restaurátorského zásahu je hrazeno jak z provozních prostředků rozpočtu Technického muzea v Brně, tak z dotace programu ISO/D-c. Na základě výběrového řízení byla jako restaurátor vybrána Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. Jedná se o tedy původního provozovatele, s nímž byla uzavřena smlouva o dílo na dokončení konzervování – restaurování vleku trolejbusu Škoda Sanos.

Náročné konzervování – restaurování kloubového trolejbusu Škoda Sanos pokračuje průběžně dále. Vzhledem k tomu, že se fyzicky jedná o dvě vozidla kloubově spojená, byly restaurátorské práce nejprve zaměřeny na zadní článek trolejbusu. Jeho konzervování – restaurování bylo dosud provedeno v rozsahu obnovy kostry vozové skříně, jejího oplechování a lakování. Bylo demontováno veškeré vybavení interiéru, sedadla, vnitřní obložení stěn a stropu, podlaha, kabeláž elektrických obvodů a komponenty elektrické výzbroje s tyristorovou pulzní regulací. Odstrojená kostra vozové skříně zadního dílu byla tryskána, restaurovány korozí poškozené částí kostry vozu, schodů a podběhů kol. Veškeré restaurované části zadního dílu trolejbusu byly opatřeny základním epoxydovým nátěrem.
V navazující fázi konzervace-restaurování trolejbusu Škoda Sanos proběhly restaurátorské práce na podvozku trolejbusu zahrnující restaurování náprav, zhotovení nových brzdových bubnů a brzdového obložení, výměnu brzdových válců, výměnu ložisek kol a kontrolu diferenciálu. Dosazeny byly nové měchy pérování Continentál 644N, stejně jako tlumiče pérování.
Skelet karoserie byl po restaurování horní části okenních sloupků a střechy, která byla na několika místech mechanicky poškozená, nově oplechován. Oplechování bočnic a zadního čela bylo možno ke kostře vozové skříně připevněno moderní technologií lepením. Dolní část oblin zadního čela byla opatřena otvory pro montáž 6 ks originálních směrových, sdružených koncových a brzdových, stejně tak jako couvacích světel Saturnus průměru 85 mm (2x oranžová, 2x červená, 2x bílá). Na zadní okraj střechy byly instalovány spodní díly nově zhotovených replik červených obrysových světel Saturnus IV 540. Oplechovaná vozová skříň zadního dílu trolejbusu Škoda Sanos byla po vytmelení nastříkána plničem a po přebroušení nerovností povrchu opatřena základním nátěrem. Na takto upravený podklad byl nastříkán vnější polyuretanový lak v krémovém odstínu RAL 1015, v podokenní části po obvodu se dvěma červenými pásy odstínu RAL 3020.
Původní sedáky a opěradla bylo třeba přečalounit novou červenou koženkou Napoli 42 odpovídající barvy a struktury. Výrobcem koženky je firma Teny Tex Trade Boskovice. Zhotoveny byly 1 ks chybějícího opěradla dvojsedadla a 1 ks sedáku jednosedadla. Celkem se v zadním dílu trolejbusu nachází 7 dvojsedadel a 6 jednosedadel. V experimentální slévačské dílně Technického muzea v Brně byly nově odlity chybějící hliníkové objímky madel sedadel, kryty zámků bočních schrán a další drobné díly. Modely pro odlévání byly zhotoveny naskenováním původních součástek a následným tiskem na 3D tiskárně.

V průběhu třetí etapy restaurátorských prací byly restaurovány a zpětně namontovány restaurované díly střechy – pochůzné lávky, věže sběračů, sběrače, sběrací hlavice.
Jako obložení stropu i bočních stěn byly použity desky z ABET laminátu nahrazující původní umakartové obložení – ze vzorníku RETA Pardubice byl vybrán dezén dřeva 1379 Rovere Sud a světle šedý 0405 Bianco Porcellana v provedení LUCIDO. Nově položenou podlahovou krytinu tvoří ve střední části nový rýhovaný pryžový koberec GM4 hnědé barvy, v kombinaci s hnědou hladkou podlahovinou G11 Super po stranách, přilepený na nově položenou podlahu z vodovzdorné překližky tl. 18 mm.
Boční i čelní okna jsou opětovně znovu zasklena do původních pryžových profilů, hliníkové rámy posuvných částí oken byly přeleštěny. Do interiéru zadního dílu trolejbusu byla znovu namontována čalouněná sedadla s ocelovou trubkovou kostrou a madlem opatřenými povrchovou úpravou Komaxit (práškové lakování) v odstínu RAL 7042. Vodorovné i svislé záchytné tyče jsou nově potaženy šedým potahem z PVC.

Jako olištování spojů vnitřního obložení byly použity pro prototyp trolejbusu Škoda Sanos charakteristické plastové lišty. Protože původní lišty nemohly být z důvodu degradace materiálu zachovány, byly nahrazeny obdobnými lištami H 1326 z produkce firmy Fatra Napajedla, které byly pro tento účel vyrobeny na zakázku v odstínu RAL 1015. Vnější ozdobné hliníkové lišty a okapní lišty bylo nezbytné před montáží přeleštit. Jejich podkladní a výplňové pryžové profily černé barvy zhotovila firma GMS Lanškroun z materiálu EPDM tvrdosti 70o Sh, vč. vývoje nástrojů pro výrobu.
Do restaurovaného zadního dílu trolejbusu Škoda Sanos byla instalována nová kabeláž trakčních obvodů pro napětí 600 V z vodičů CSA, jejichž izolační a protipožární vlastnosti odpovídají současným normám. Současně byly namontovány veškeré restaurované komponenty elektrické výzbroje – silový blok pohonu, kondenzátorová baterie, regulátor pulzního měniče.

Dlouhodobým cílem konzervování – restaurování trolejbusu Škoda Sanos je jeho opětovné uvedení do provozuschopného stavu tak, aby vyhověl požadavkům legislativně stanoveným pro jeho technickou způsobilost a mohl opět zařazen do provozu jako historická drážní vozidla s možností prezentace široké veřejnosti při předváděcích jízdách. Trolejbus bude v rámci navrženého konzervování – restaurování uveden dle možností do původního stavu po vyrobení. Za tímto účelem již byla navázána spolupráce a kontakty s partnery v Chorvatsku a Srbsku – ZET Zagreb, GSP Beograd a Muzej nauke i tehnike v Bělehradu. Podařilo se tak zajistit některé charakteristické originální součástky, jako jsou koncová a poziční světla, či původní typ volantu.

Na dokončení restaurování zadního dílu v roce 2021 naváže v období let 2022 až 2024 konzervování – restaurování předního dílu kloubového trolejbusu Škoda – Sanos s cílem jeho zprovoznění a představení veřejností u příležitostí 80. výročí provozu trolejbusové dopravy ve Zlíně.