Kurz preventivní konzervace 2016

Ve dnech 18. – 20. 10. a 15. 11. 2016 se konal další běh kurzu preventivní konzervace, který pořádalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR. Kurz byl zaměřen na objasnění základů preventivní konzervace

a její role při ochraně muzejních sbírkových předmětů. Účastníci se tak mohli seznámit s působením fyzikálních a chemických faktorů na sbírkové předměty (světlo, teplo, vlhkost, polutanty), možnostmi ochrany předmětů před jejich působením, způsoby udržení mikroklimatu ve výstavních a depozitárních prostorách nebo způsoby balení a transportu předmětů. Součástí kurzu byla praktická cvičení, kde si posluchačí vyzkoušeli v praxi hodnocení mikroklimatických podmínek v expozici a pomocí jednoduchých zkoušek detekovat polutanty. Kurz byl ukončen závěrečným testem, prezentací domácích projektů a předáním osvědčení. Počet posluchačů byl omezen na 10 osob a účastnili se jej zaměstnanci z různých muzeí ČR jako např. Židovského muzea v Praze, Orlického muzea v Chocni, ale i Národního památkového ústavu v Ostravě nebo Ústavu archeologie Univerzity Karlovy v Praze.