Seminář Kabinet bezpečnosti TMB a ochrana historických dřevěných staveb – příprava projektových záměrů a žádostí do FM EHP/Norska
15.1.2018

Dne 14. 12. 2017 se v přednáškovém sále Technického muzea v Brně uskutečnil seminář Kabinet bezpečnosti TMB a ochrana historických dřevěných staveb – příprava projektových záměrů a žádostí do FM EHP/Norska. Semináře se zúčastlili nejen zástupci muzejní a památkové sféry, ale také specialisté, zabývající se požární a předmětovou ochranou. Pořádaná akce tématicky navázala na sérii workshopů, které byly realizovány Technickým muzeem v Brně:

  • Technologie požární ochrany muzeí (2009)
  • Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví před požárem (2010)
  • Požární a zabezpečovací monitorovací systémy v muzeích a památkové péči (2011)
  • Prevence a řešení mimořádných situací – nové přístupy v oblasti kulturního dědictví (2013)
  • Požární ochrana industriálních památek a historických budov (2017)

 

Jak již vyplývá z názvu semináře, jedním ze stěžejních témat bylo představení plánovaného projektu Kabinet bezpečnosti TMB. Prezentace projektu byly pojata z několika specifických problematik, a to z hlediska jeho ideového záměru, modelu stavební rekonstrukce části objektu TMB pro speciální potřeby nové expozice, možností instalace a provozu PZTS a popularizace stabilního hasicího zařízení v rámci Kabinetu.

Neméně zajímavým a podnětným tématem byla požární ochrana historických dřevěných budov u nás i v zahraničí, včetně informací o možnostech finanční podpory projektových záměrů z prostředků EHP/Norska.

K výše zmíněným tématům proběhla odborná diskuze, jejímž cílem byla zejména formulace připomínek a návrhů k realizaci projektových záměrů.

Seminář se konal za finanční podpory MK ČR a Asociace muzeí a galerií ČR a byl pořádán Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně a Komisí pro bezpečnost v muzeích AMG ČR.

Dokumenty ke stažení

Program semináře

, application/pdf

JIRÁSEK, Pavel: Možnosti finanční podpory projektů z Finančních mechanismů EHP/Norska

, application/pdf

HAVELKA, Pavel: Kabinet bezpečnosti v objektu Technického muzea v Brně

, application/pdf

MRÁZEK, Martin, KROUŽIL, Martin, JIRÁSEK, Pavel: Kabinet bezpečnosti TMB

, application/pdf

JIRÁSEK, Pavel: Návrh Programu ochrany dřevěných památkových staveb pro Finanční mechanismy EHP/Norska

, application/pdf

ROUBÍČEK, Michal: Možnosti instalací a provozu poplachových zabezpečovacích systémů pro muzea a galerie situovaná v historických objektech

, application/pdf