Setkání Jihomoravské sekce Komise konzervátorů-restaurátorů AMG

 • Setkání se konalo ve středu 10. 11. 2021 od 10.00 v přednáškovém sále Muzea města Brna,
  Špilberk 210/1, 662 24 Brno.

Po zahájení informoval Ivo Štěpánek o aktuálním dění v oboru:

 • Příprava nového muzejního zákona v souvislosti se sestavováním nové vlády.
 • Připravovaný XIII. Sněm AMG v Brně 24. – 25. 11. 2021 v Brně, jehož součástí budou volby do orgánů AMG.

Dále informovala Alena Selucká:

 • V rámci přípravy nového muzejního zákona o dříve diskutované strategii konzervace sbírek a vyzvala přítomné, aby se k návrhu vyjádřili (připomínky a podněty je možné přímo zasílat na selucka@tmbrno.cz).
  Informace naleznete na stránkách Komise KR
  Celý dokument naleznete ZDE

V rámci programu zazněly tři příspěvky:

 • Konzervace souboru pušek brněnského střeleckého sboru pro připravovanou hradní zbrojnici
  (R. Dufek, V. Sládek, DiS, MumB). Součást příspěvku byly informace o nově připravované expozici zbraní, vernisáž je plánovaná na 16. 3. 2022.
 • Další detektorářské nálezy na Znojemsku (A. Komendová, JMM)
 • Předcházející příspěvek rozšířil V. Hutník, TMB s příspěvkem Identifikace a typologie kordů

Po diskuzi k předneseným příspěvkům měli zúčastnění možnost prohlédnout si nové konzervátorské dílny, expozici Chrám kamene (nové prostory bývalého vodojemu s lapidáriem), výstavu Symboly vládců v Gotickém sále a pokochat se výhledem na Brno, viz foto.

Ve Znojmě 12. 11. 2021

Zapsala Alena Komendová, zástupce JM sekce Komise konzervátorů-restaurátorů KR AMG
Foto Alisa Komendová