Telefon: +420 541 421 411 Email: info@tmbrno.cz

Úvod

Cílem této databáze je poskytnout konzervátorům-restaurátorům pomoc při určení použitých uměleckých smaltů na historických i novodobých uměleckých dílech pro jejich interpretaci nebo případnou opravu. Databáze obsahuje celkem 48 vzorků historických a 38 novodobých práškových smaltů. Jedinečná kazeta historických práškových smaltů byla pořízena do sbírky Technického muzea v Brně za účelem dokumentace historie a techniky uměleckého emailu. Obsahuje 86 skleněných ampulí různých značek a provenience, jejichž datace se odhaduje na přelom 19. a 20. století. Při dokumentaci bylo zjištěno, že některé práškové smalty se nachází ve více exemplářích a některé ampule byly prázdné, výsledný počet vzorků je tedy 48. Moderní smalty byly vybrány jako kvalitní umělecké výrobky v rámci interního projektu TMB Umění emailu/technika smaltu, který se zabýval dokumentací a rekonstrukcí historických emailérských technik.
Pro analýzu materiálů byla použita neinvazivní metoda rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF), kterou lze pak využít pro neinvazivní průzkum sbírkových předmětů. Pro porovnání výsledků a doplnění obsahu lehčích prvků byla provedena analýza pomocí mikrosondy skenovacího elektronového mikroskopu (SEM-EDS).

Databáze smaltů vznikla na základě Institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně poskytované Ministerstvem kultury České republiky.

Použité techniky


DATABÁZE SMALTŮ

Databáze obsahuje celkem 48 vzorků historických a 38 vzorků novodobých práškových smaltů.
Naleznete zde fotografie vzorků, spektra XRF a SEM-EDS a vyhodnocení obsahu prvků dle obou metod.


  • Historické smalty

    Jedinečná kazeta historických práškových smaltů byla pořízena do sbírky Technického muzea v Brně za účelem dokumentace historie a techniky uměleckého emailu. Obsahuje 86 skleněných ampulí různých značek a provenience, jejichž datace se dohaduje na přelom 19. a 20. století.

    Moderní smalty

    Schauer je původně rakouská značka šperkařských emailů, založená v roce 1874. Několikrát změnila majitele a v současnosti ji vlastní Milton Bridge, který vyrábí odstíny stále pod stejnými čísly a názvy. Přesto se některé odstíny mírně odlišují od barev stejného čísla vyrobených před cca 30 lety.