Telefon: +420 541 421 411 Email: info@tmbrno.cz

Tiráž

Tiráž

Databáze smaltů vznikla v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně na léta 2019-2023 v návaznosti na předchozí interní projekt Umění emailu/technika smaltu. Celkem obsahuje 48 vzorků historických a 38 novodobých práškových smaltům analyzovanými dvěma instrumentálními analytickými metodami. Tento výstup je určen především konzervátorům-restaurátorům a odborným pracovníkům pro možnou identifikaci smaltů na sbírkových předmětech za účelem průzkumu nebo výběru materiálu při restaurátorském zásahu. Databáze smaltů byla finančně podpořena z Institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně Ministerstvem kultury České republiky.

Autoři: Mgr. Karel Rapouch, Bc. Kateřina Hájková

Spolupráce: Mgr. Magdalena Urbanová

Recenze: Ing. Radka Šefců, Ph.D.

Vydalo: Metodické centrum konzervace – Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105, 612 00 Brno

www.mck.tmbrno.cz

Grafické a technické zpracování databáze: Consuela s.r.o

© Technické muzeum v Brně, 2022