Konference konzervátorů-restaurátorů 2018

11.09. - 13.09.2018

-

Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4 692 01 Mikulov

http://www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz/

Konferenci tradičně pořádá Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Regionálním muzeem v Mikulově.

Obecné zaměření konference

• materiálové a technologické průzkumy
• konzervátorsko-restaurátorské zásahy
• nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví

Na konferenci je možné prezentovat tyto typy příspěvků

1) recenzované, publikované po recenzním řízení v recenzované části odborného časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR) – uzávěrka 31. března, plné verze zasílejte na adresu stohrova@tmbrno.cz

2) informativní, publikované v nerecenzované části časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory – uzávěrka 31. května, plné verze zasílejte na kontaktní adresu stohrova@tmbrno.cz

3) konferenční příspěvky, nepublikované v časopisu FKR – pouze abstrakty těchto příspěvků zasílejte do 31. května na adresu stohrova@tmbrno.cz

4) posterové prezentace – abstrakty posterových prezentací budou publikovány v nerecenzované části časopisu FKR, na konferenci proběhnou s posterovou diskuzí – pouze abstrakty posterů zasílejte do 31. května na adresu stohrova@tmbrno.cz

Více informací na:

KKR 2018 – První informace

http://www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz/WEB BUDE SPUŠTĚN VE DRUHÉ POLOVINĚ ÚNORA

Časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory

 

Dokumenty ke stažení