Konference konzervátorů-restaurátorů 2019 v Rožnově pod Radhoštěm

10.09. - 12.09.2019

-

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ BYLA REGISTRACE NA KONFERENCI UZAVŘENA!!!

 

Ve dnech 10. – 12. 9. 2019 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční již 28. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference je  pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG ČR a Národním muzeem v přírodě. Rádi bychom Vás tímto vyzvali k přihlašování příspěvků na konferenci a do časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory.

MÍSTO KONÁNÍ

Letošní ročník Konference konzervátorů-restaurátorů se uskuteční v Národním muzeu v přírodě, které nově slučuje stavby lidové architektury Národního památkového ústavu s Valašským muzeem v přírodě. Program konference bude probíhat přímo v areálu skanzenu, v přednáškovém sále Janíkovy stodoly (https://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/narodni-muzeum-v-prirode/narodni-muzeum-v-prirode.html).

ZAMĚŘENÍ

• materiálové a technologické průzkumy, mechanismy poškozování
• konzervátorsko-restaurátorské zásahy
• preventivní konzervace
• nové metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví
• historie, teorie a etika konzervování-restaurování

PROGRAM

Program konference bude zveřejněn na základě přihlášených příspěvků do 30. 6. 2019.

INFORMACE PRO AUTORY A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Účast na konferenci s příspěvkem nebo posterem potvrďte formou vyplnění registračního formuláře včetně anotace příspěvku/posteru. Zařazení příspěvku do programu konference bude potvrzeno (popřípadě zamítnuto) zástupci organizátorů do 30. 6. 2019.
Konferenční příspěvky, včetně posterů, je možné publikovat v odborném recenzovaném časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR). Dbejte harmonogramu a pokynů pro autory . Od roku 2019 jsou připravována dvě on-line čísla a jedno tištěné speciální číslo časopisu – více informací na https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/. Plné verze článků a abstrakty posterů (u posterů max. rozsah 150 slov) zasílejte na adresu fricova@tmbrno.cz

Na konferenci mohou být prezentovány i příspěvky bez publikování v časopise FKR.

TERMÍNY PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A POSTERŮ

• 31. leden uzávěrka pro 1. číslo on-line pro recenzované články
• 31. březen uzávěrka pro 2. číslo on-line pro recenzované články
• 10. červen konečná uzávěrka, týká se všech typů příspěvků na konferenci včetně posterů a všech typů článků do časopisu FKR

Vzhledem k procesu schválení příspěvků do publikace přijímáme pouze plné verze článků, nikoliv pouze abstrakty! Příspěvky zasílejte na adresu fricova@tmbrno.cz

EXKURZE

Součástí odborného programu konference bude rovněž exkurze, která se uskuteční ve středu 11. 9. 2019. Plánována je návštěva objektů Národního muzea v přírodě (Valašského muzea v přírodě) – Dřevěné městečko, Valašská dědina, a Mlýnská dolina. V návaznosti na výsledky obnovy národní kulturní památky Libušín po jejím požáru bude možnost navštívit i Pustevny.

REGISTRACE

Přihlašování na konferenci probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK https://mck.technicalmuseum.cz/. Registrace na konferenci bude uzavřena 31. 7. 2019 nebo v případě naplnění kapacity sálu (250 osob).

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Účastnický poplatek ve zahrnuje náklady na pořádání konference. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů. Fakturační údaje (IČO a pokud se liší uvedená adresa instituce), prosím, zadejte do kolonky “anotace příspěvků” v registračním formuláři.

Typ poplatku                                                                 Platba do 31.7.2019              Platba po 31.7.2019 a na místě
Přednášející                                                                                         0,– Kč/osoba                              0,– Kč/osoba
Studenti/účastníci prezentující poster                                          1.000,– Kč/osoba                       1.400,– Kč/osoba
Členové Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR               1.300,– Kč/osoba                       1.700,– Kč/osoba
Ostatní účastníci                                                                                 1.500,– Kč/osoba                       1.900,– Kč/osoba

V případě, že je u přednášky/posteru uvedeno několik autorů, poplatek je prominut/snížen pouze jednomu z autorů!

UBYTOVÁNÍ

Ubytování na Konferenci konzervátorů-restaurátorů 2019 v Rožnově pod Radhoštěm je částečně zajištěno v Hotelu Relax. Při objednávce ubytování je nutno se odkázat na “Konferenci konzervátorů-restaurátorů 2019”.

Beskydský hotel RELAX ***

Lesní 1689
756 61, Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: (+420) 571 648 100-1
E-mail: hotelrelax@seznam.cz

http://www.hotelrelax.cz/

Mgr. Jana Fricová

Metodické centrum konzervace, organizace a přijímání příspěvků

541421452

fricova@tmbrno.cz

Ing. Alena Selucká

Metodické centrum konzervace, odborný garant konference

541421407

selucka@tmbrno.cz

Mgr. Markéta Šimčíková

Národní muzeum v přírodě, odborný garant hostitelské organizace

556836172

simcikova@vmp.cz