Konference konzervátorů-restaurátorů 2020 v Klatovech

08.09. - 10.09.2020

-

Domažlická 767, 339 01 Klatovy III

ZRUŠENO

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

z důvodu současné koronavirové krize pro Vás bohužel nejsme schopni uspořádat Konferenci konzervátorů-restaurátorů v plnohodnotném rozsahu. Po jednání s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech a Městským kulturním střediskem Klatovy jsme se rozhodli konferenci přesunout na příští rok v termínu 7. – 9. 9. 2021 na stejné místo.

Tištěná verze časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory vyjde v letošním roce podle plánu, recenzované příspěvky budou publikovány též on-line na stránkách časopisu. Autoři recenzovaných příspěvků budou mít možnost jejich prezentace na konferenci uspořádané v následujícím roce.

Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů (KKR AMG), jehož součástí byly plánované volby do výboru a revizní komise KKR, proběhnou v náhradním dodatečně upřesněném termínu.

Všem se moc omlouváme za vniklé komplikace a budeme se těšit příští rok.
Realizační tým MCK TMB

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR (Komise KR) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. společně pořádají 29. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná s podporou Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM. Nad konáním akce převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje Ing. Josef Bernard.

              

Cíl konference
Konference přinese nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Poskytne prostor pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností v oblasti konzervování-restaurování. Na konferenci budou prezentovány aktuální výsledky vědeckého zkoumání historických materiálů, nových postupů
a prostředků určených pro jejich ošetření a dlouhodobé uchovávání, stejně tak i případové studie zásahů na konkrétních předmětech movitého i nemovitého kulturního dědictví. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora ve srovnání se zahraničními standardy. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude rovněž odborná exkurze, zaměřená na představení významných muzejních sbírek a památek města Klatovy a Plzeňského kraje. V rámci konference se bude konat též Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG čítající více jak 270 členů.

Účastníci konference
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí.

Přihlášení přednášek
Recenzované přednášky lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2020 a informativní přednášky do 10. 6. 2020 vyplněním e-formuláře na stránkách Metodického centra konzervace. Pokyny pro autory příspěvků publikovaných v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory – https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/.
Program konference bude upřesněn na základě přihlášených příspěvků do konce měsíce června.

 

 

 

Mgr. Jana Fricová

Metodické centrum konzervace, organizace a přijímání příspěvků

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Ing. Alena Selucká

Metodické centrum konzervace, odborný garant konference

541421407

selucka@tmbrno.cz

Mgr. Karolina Vítovcová

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, odborný garant hostitelské organizace

376326357

vitovcova.muzeum@mail.cz