Památky v plamenech

26.05. - 26.05.2020

-

Purkyňova 105, Brno-Královo Pole, 61200

ZRUŠENO

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

z důvodu současné koronavirové krize pro Vás bohužel nejsme schopni uspořádat seminář v plnohodnotném rozsahu.

Všem se moc omlouváme za vniklé komplikace a budeme se těšit příští rok.
Realizační tým MCK TMB

 

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií ČR, Českým výborem ICOM, Slovenským národným múzeom a Norsk Folkemuseem v Oslo si Vás dovolují pozvat na požárně-bezpečnostní workshop Památky v plamenech. Akce se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

MÍSTO KONÁNÍ

Teoretická část: přednáškový sál TMB (4. patro), Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, 612 00

Praktická část: areál TMB v Brně – Řečkovicích

 

CÍL A PROGRAM WORKSHOPU

V loňském roce byly nenávratně poškozeny požárem dvě památky světového kulturního dědictví UNESCO  – katedrála Notre Dame v Paříži a hrad Šuri na Okinawě. Prevence požárního rizika a obnova památek zasažených požárem se tak staly ještě diskutovanějšími právě v návaznosti na tyto tragické události. Cílem workshopu je shrnutí dosavadních reálných zkušeností s eliminací požáru na památkách v České republice (objekt Libušín na Pustevnách, kostel v Gutech) a na Slovensku (hrad Krásna Hôrka ve správě Slovenského národného múzea). Hlavním tématem jsou zejména příčiny, řešení následků a návrhy zabezpečení pro snížení rizika požáru a vypracování evakuačního plánu v návaznosti na metodický pokyn MK ČR k hodnocení požárního rizika památkových objektů a stanovení minimálního standardu požární ochrany pro nemovité památky a pravidelně zpracovávaný dotazník analýzy rizik. V rámci workshopu opět vystoupí zahraniční lektor Mikael Blihovde z Norsk Folkemusea v Oslo. Praktická část workshopu bude situována do areálu TMB v Brně – Řečkovicích, kde si účastníci budou moci vyzkoušet zdolávání reálného ohně dostupnými ručními hasicími přístroji. Workshop bude ukončen širší odbornou diskuzí.

Workshop představuje další díl v sérii níže uvedených seminářů Ochrana a bezpečnost paměťových institucí, pořádaných Technickým muzeem v Brně, jehož hlavními tématy jsou především preventivní opatření, prostorová, předmětová a požární ochrana.

Technologie požární ochrany muzeí (2009)

Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví před požárem (2010)

Požární a zabezpečovací monitorovací systémy v muzeích a památkové péči (2011)

Prevence a řešení mimořádných situací – nové přístupy v oblasti kulturního dědictví (2013)

Požární ochrana industriálních památek a historických budov (2017)

Bezpečnost v muzeu (2018)

Stabilní hasicí zařízení a požární ochrana v kulturních institucích (2019)

 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ – PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOP BUDE SPUŠTĚNO CO NEJDŘÍVE

Workshop je primárně určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární ochranou. Zájemci o workshop se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK https://mck.technicalmuseum.cz/ nejpozději do 20. 5. 2020. Účastnický poplatek ve výši 200 Kč zahrnuje náklady na pořádání konference. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů.

 

ODBORNÍ GARANTI

Ing. Martin Mrázek, Ph.D. – Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně

Ing. Pavel Jirásek – ČV ICOM

 

Mgr. Jana Fricová

organizace workshopu

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz