STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA V KULTURNÍCH INSTITUCÍCH

20.06. -

09:00 -

Purkyňova 105, Brno 61200

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií ČR a Českým výborem ICOM si Vás dovolují pozvat na česko-norský požárně-bezpečnostní workshop Stabilní hasicí zařízení a požární ochrana v kulturních institucích. Akce se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.

MÍSTO KONÁNÍ

Teoretická část – přednáškový sál TMB (4. patro), Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, 612 00.
Praktická část – areál TMB v Brně – Řečkovicích.

CÍL A PROGRAM WORKSHOPU

Cílem workshopu je shrnutí dosavadních zkušeností a odborná diskuze v rámci instalací stabilních hasicích zařízení v paměťových institucích. Zvláštní důraz v tématech přednášejících pak bude kladen na expozice, depozitáře a zpřístupněné autentické interiéry. Účastníci workshopu budou také seznámeni se systémem pravidelných preventivních opatření v Norsk Folkemuseu v Oslo. Praktická část workshopu bude situována do areálu TMB v Brně – Řečkovicích. Účastníci si budou moci vyzkoušet zdolávání reálného ohně dostupnými ručními hasicími přístroji.

Akce představuje další díl v sérii níže uvedených seminářů Ochrana a bezpečnost paměťových institucí, pořádaných Technickým muzeem v Brně, jehož hlavními tématy jsou především preventivní opatření, prostorová, předmětová a požární ochrana.

Technologie požární ochrany muzeí (2009),
Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví před požárem (2010),
Požární a zabezpečovací monitorovací systémy v muzeích a památkové péči (2011),
Prevence a řešení mimořádných situací – nové přístupy v oblasti kulturního dědictví (2013)
Požární ochrana industriálních památek a historických budov (2017)
Bezpečnost v muzeu (2018)

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Workshop je primárně určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární ochranou. Zájemci o workshop se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK nejpozději do 14. 6. 2019. Workshop je z kapacitních důvodů omezen na 35 osob. Účastnický poplatek ve výši 150 Kč zahrnuje náklady na pořádání konference. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů. Fakturační údaje (IČO a pokud se liší uvedená adresa instituce), prosím, zadejte do kolonky „anotace příspěvků“ v registračním formuláři.

ODBORNÍ GARANTI

Ing. Martin Mrázek, Ph.D. – Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně
Ing. Pavel Jirásek – ČV ICOM

 

Mgr. Jana Fricová

Organizace workshopu

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Dokumenty ke stažení