Vedecká konferencia CSTI 2018

07.03. - 09.03.2018

-

SNM – Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, 811 02

http://www.snm.sk/?vedecku-konferenciu-csti-2018

CSTI 2018 Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí

Hlavním tématem konference je prezentace progresivních metod průzkumu a mezioborové spolupráce v rámci ochrany kulturního dědictví. Pořádaná konference tematicky navazuje na sérii předešlých akcí:

CSTI 2011 Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva

CSTI 2013 Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva

CSTI 2015 Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva