Nové publikace v e-shopu MCK
22.10.2018

Řada publikací MCK se opět rozrostla o několik přírůstků:

  • RAPOUCH, Karel, VÁVROVÁ, Petra. Kapitoly z konzervace a restaurování plastů. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018. ISBN 978-80-87896-55-6
  • Kol. autorů. Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017. ISBN 978-80-87896-40-2
  • SELUCKÁ, Alena (ed.). Přístupy ke konzervování jemné mechaniky a leštěných povrchů. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018. ISBN 978-80-87896-50-1
  • Fórum pro konzervátory-restaurátory 2018. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018, ISBN 978-80-87896-58-7, ISSN 1805-0050