Evropské dny konzervování-restaurování 2019

V týdnu od 7. do 13. října proběhnou v členských státech organizace ECCO (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations) Evropské dny konzervování-restaurování, kterých se za ČR zúčastní také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně. Při této příležitosti proběhne ve dnech 7. a 8. 10. v MCK TMB setkání s kolegy ze Slovenského národného múzea – Múzea Betliar, kde budou prezentovány konzervované předměty z hradu Krásna Hôrka, který byl v roce 2012 poničen požárem. Již v letech 2013–2015 bylo v laboratořích a dílnách MCK konzervováno přes 77 předmětů, mezi nimiž byly například meče, šavle, přilby, brnění, tympány a granátomety. Výstupem z tohoto projektu byla výstava Až na kov, která měla vernisáž na počátku roku 2016 v Technickém muzeu v Brně. Výstava byla doplněna katalogem se stejnojmenným názvem, který prezentuje průzkumy těchto artefaktů a konzervátorsko-restaurátorskou práci. Po tomto počinu byla v MCK od roku 2018 konzervována další série předmětů, mezi nimiž jsou zámky, granátomety nebo truhlička, které budou prezentovány na tomto setkání.

ECCO (European Confederation of Conservator-Restorers Organizations) organizes European days of conservation-restoration in member states from 7 to 13 October and the Technical museum in Brno will be part of this event in Czech Republic.
On this occasion a meeting with colleagues from the Slovak National Museum – the Betliar Museum will be held in the MCC TMB on 7 and 8 October. At this event will be presented preserved artefacts from the Krásna Hôrka Castle, which burnt in 2012. Already in 2013–2015 over 77 artefacts were preserved in the MCC laboratories and workshop, including swords, sabres, helmets, armor, timpani and grenade launchers. The output of this project was the exhibition Až na kov, which had an opening at the beginning of 2016 in the Technical Museum in Brno. The exhibition was accompanied by a catalogue with the same name, which presents surveys and conservation-restoration of these artefacts. After this, another series of objects has been preserved in the MCC since 2018, including locks, grenade launchers or a chest. These objects will be presented on this meeting.

Odkaz na web ECCO: http://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/eu-day-cr-2019/

Dokumenty ke stažení

,