ICOM – Doporučení pro muzea pro zajištění péče o sbírky

Naši kolegové z Českého výboru ICOM přeložili z angličtiny do češtiny další z doporučení ICOM. Tentokrát je věnované muzejním sbírkám a péče o uzavřené výstavy a expozice. Autory jsou členové Mezinárodního výboru pro konzervátory a restaurátory ICOM-CC. Věříme, že řadu z doporučení již praktikujete. Doporučení najdete také na stránkách  ICOM Česká republika: http://icom-czech.mini.icom.museum/doporuceni-pro-muzea-pro-zajisteni-pece-o-sbirkove-predmety-vystavy-expozice-a-dalsi-prostory-v-dobe-pandemie/

Pandemie COVID-19 ovlivňuje muzea způsobem, který zatím nemůžeme plně předvídat, zejména pokud jde o ekonomické ztráty. Už nyní však může mít uzavření výstav a nepřítomnost většiny zaměstnanců vážné dopady na uchování a bezpečnost sbírek. Aniž by byla opomíjena všechna nezbytná opatření k omezení šíření viru i k zajištění bezpečnosti obyvatelstva, muzea nemohou selhat při plnění své primární funkce, kterou je zachování hmotného a nehmotného dědictví lidstva. Kulturní instituce po celém světě jednají velmi zodpovědně a s veřejností komunikují s kreativním využitím distančních způsobů. Abychom pomohli v těchto nejistých dobách, připravili jsme s pomocí Mezinárodního výboru ICOM pro konzervování a restaurování (ICOM-CC) řadu „pandemických pokynů“, které nám pomohou vypořádat se s ochranou v nouzových situacích, přičemž na prvním místě je bezpečnost zaměstnanců. Vezměte prosím na vědomí, že tato doporučení zohledňují pokyny pro zabránění šíření Covid-19, které jsou neustále aktualizovány. Nejaktuálnější pokyny ohledně bezpečného chování a postupů vyhledejte u místní vlády a vaší instituce a WHO.

VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

 •  Doporučení na celém světě vybízejí veřejné instituce, aby byly uzavřeny, dokud hrozba koronavirem nebude představovat problém. Ve vaší instituci by měli být pouze nezbytní zaměstnanci, jako jsou pracovníci bezpečnostních oddělení, technici, správci budov a areálů a také správci sbírek.
 • Připravte seznamy zaměstnanců a specialistů, kteří jsou ve službě, a dalších, kteří jsou k dispozici. Pokud nemáte personální kapacity na vlastní zajištění takových služeb, pokuste se navázat spolupráci s podobnými institucemi v blízkém okolí, které by pomohly vyřešit situaci v případě, že by některý zaměstnanec onemocněl koronavirem a on a jeho kolegové by museli nastoupit do karantény.
 • Viry jsou relativně neodolné, ale na některých materiálech mohou zůstat aktivní až 72 hodin.
 • Provádějte častější čištění prostor, kam mají lidé přístup každý den.
 • Zvažte výměnu filtrů v systémech klimatizací. Tam kde nejsou klimatizace instalovány, zajistěte kontrolované větrání.
 • V případě zjištění nákazy, zajistěte karanténu v příslušné oblasti po dobu nejméně dvou týdnů nebo do doby, kdy ohrožení pomine.

DOPORUČENÍ PRO VÝSTAVY

Na celém světě se zatím stále doporučuje uzavření veřejných prostor a rušení akcí s účastí veřejnosti. Pokud to ve vašem regionu není možné, zvažte zavedení následujícího:

 • Omezte přístup do výstavních prostor a pomozte návštěvníkům udržovat rozestupy. Obecně se jako vzdálenost mezi jednotlivci doporučuje 1,5 m. Otevírací doba muzea může být omezena – 4 hodiny namísto obvyklých 8 – nebo rozložena tak, aby v dané oblasti bylo v daném čase méně lidí.
 • Při vstupu: Instalujte dezinfekční gelové dávkovače a/nebo zajistěte, aby návštěvníci měli přístup k toaletám vybavených mýdlem. Umístěte značení vyzývající návštěvníky, aby udržovali ruce v čistotě a nedotýkali se tváře.
 • Vypněte či přímo odstraňte předměty a pomůcky, které vybízejí návštěvníky k dotyku a vyzkoušení.
 • Pokud je neodstraníte, zajistěte aby zařízení s aktivačními tlačítky byla často čištěna pomocí dezinfekčních prostředků.
 • Omezte přístup k instalacím, které nelze důkladně vyčistit nebo dezinfikovat.

ÚKLID VE VÝSTAVNÍCH PROSTORÁCH

 • Dodržujte obvyklé pokyny týkající se mokrého či suchého čištění, ale zvyšujte frekvenci čištění nejméně jednou denně.
 • Pro vitríny a podobné povrchy lze použít vodu, mýdlo a dezinfekční sprej (tj. 70% isopropylalkohol nebo ethanol), nepoužívejte je na čištění sbírkových předmětů. Dejte si pozor na určité materiály a nátěry citlivé na alkohol (plexisklo, šelakové laky atd.).
 • Zajistěte, aby byl úklidový personál vyškolen. Pokud je to možné, spolupracujte s personálem, který je již obeznámen se specifiky výstavních prostor a příslušnými postupy jejich čištění.
 • Volně vystavené sbírkové předměty smí čistit pouze konzervátoři nebo vyškolení pracovníci.

PROSTORY VEŘEJNĚ NEPŘÍSTUPNÉ A DEPOZITÁŘE

 • Pokud je to možné, omezte zpracování sbírek.
 • Zajistěte, aby všichni zaměstnanci měli snadný přístup k zařízením na mytí rukou s horkou vodou a mýdlem, dezinfekčním gelem a jednorázovými rukavicemi.
 • Zajistěte, aby ve stejné místnosti pracoval pouze omezený počet lidí (maximálně 5) a udržujte bezpečnou vzdálenost od sebe. Obecně se jako vzdálenost mezi jednotlivci doporučuje 1,5 m.
 • Větší skupiny zaměstnanců se mohou rozdělit a na pracovišti se střídat, aby bylo možné zajistit bezpečnou vzdálenost od sebe.
 • Rozdělte své zaměstnance do týmů a zajistěte, aby spolupracovali ve stejnou chvíli pouze stejní členové týmu.
 • S velkou frekvencí umývejte a dezinfikujte tvrdé povrchy, kliky, knoflíky dveří, vypínače světel, kávovary apod.
 • Noste roušky na obličej či ochranné masky. Zabráníte případnému šíření viru a roušky také omezují dotykům tváří.
 • Muzea by měla mít karanténní prostor pro předměty. V takových prostorách by měly být prázdné police, skříňky, bedny, v nichž lze uložit sbírkové předměty, tak aby byly mimo hlavní depozitární prostory. Zajistěte i přehledný systém značení uvádějící data, co, proč a kým byly objekty umístěny do karantény.