Konference ČESKÝ GRANÁT v Technickém muzeu v Brně

Český granát je právem považován za český národní kámen. Jedná se o sytě červený, průhledný až průsvitný minerál, který patří do skupiny pyropů. Poprvé byl označen jako granatus bohemus, tedy granát český, v mineralogické příručce Čech Anselma Boeotia de Boodt Gemmarum et lapidum historia z roku 1609, kde byla také popsána všechna česká naleziště.
Užívání granátů k ozdobným účelům, zvláště pak ve šperkařství je na našem území známo již od středověku. Zlatá éra granátového šperku je však spojena s počátkem národního obrození, v jehož pojetí se stal český granát národním a vlasteneckým symbolem. Granátový šperk byl oblíben u širokého spektra veřejnosti, především u měšťanstva, intelektuálů i aristokracie. S tímto módním trendem je také spojen rozvoj bižuterních závodů, které vyráběly skleněné imitace granátů a zpřístupnily tak „granátový“ šperk i slabším sociálním vrstvám.
Konference Český granát – historie, identifikace, zpracování, restaurování (14. – 15. 5. 2019) nabídla pohled na český granát jak z přírodovědného, tak z uměnovědného hlediska. První den konference byl tematicky rozdělen do několika bloků, z nichž první byl věnován historii těžby, zpracování českého granátu a lokalitám výskytu chrompyropu u nás i v zahraničí. Následujícím tématem byly možnosti a metody identifikace českého granátu, přírodní a syntetické náhrady, včetně výroby kompozičních skel. Poslední, ale neméně důležitý, bod prvního dne konference tvořila také otázka legislativy a právní ochrany. Druhý den konference se nesl v duchu konzervování-restaurování předmětů zdobených českými granáty a projevům užití českého granátu v uměleckých řemeslech. Prezentován byl také postup restaurování unikátního souboru šperků baronky Ulriky von Levetzow z Muzea v Mostě, jehož součástí je i největší broušený kus českého granátu na světě. Představeny byly rovněž kolekce granátových šperků nejen ze sbírek Národního muzea, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, ale i Slovenského národného múzea a Múzea města Bratislavy. Pozornost byla věnována také českému granátu v lidové kultuře a také jako zdroji inspirace pro jabloneckou bižuterní produkci.
Odborná konference Český granát – historie, identifikace, zpracování, restaurování byla pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s pracovními skupinami Kovy a Sklo Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, mediálním partnerem akce se stal časopis – portál PROPAMÁTKY.

           

Dokumenty ke stažení

Program konference ČESKÝ GRANÁT

598.09 KB, application/pdf