Konzervování-restaurování unikátního prototypu trolejbusu Škoda – Sanos