MCK na veletrhu REGIONTOUR 2019

Ve dnech 17. – 20. 1. 2019 se na brněnském Výstavišti (BVV) v pavilonu P uskutečnily veletrhy GO + Regiontour 2019. Veletrh REGIONTOUR je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovního ruchu v regionech České republiky. K vystavovatelům se připojilo také Ministerstvo kultury České republiky spolu se svými dvaceti institucemi. Jako leitmotiv této sekce bylo zvoleno SKLO a jeho různé podoby a formy v rámci péče o kulturní dědictví. Z široké typologie předmětů kulturní povahy ze skla byly vybrány např. podmalby na skle (Národní ústav lidové kultury), vitráže (Národní památkový ústav), jablonecká bižuterie Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou), designové vázy (Moravská galerie v Brně) a sklo jako součást vojenské techniky (Slezské zemské muzeum).

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně zde prezentovalo nejen různé typy skel, sloužících k ochraně předmětů kulturní povahy, ale i přírodní sklo (obsidiány, vltavíny), archeologické nálezy skleněných a fajánsových korálků, strusky ze středověké sklářské dílny. Ve spolupráci se skláři byla také předvedena jedna z nejstarších sklářských technik, a to výroba vinutých perel.

Sklo patří k často využívaným materiálům jednak pro stavbu budov, ve kterých jsou uchovávány předměty kulturní povahy (muzea, depozitáře) a jednak při konstrukci úložných systémů (skříně, vitríny). Pro ukázku vybraných typů bezpečnostních skel byla postavena speciální vitrína zahrnující vrstvené, protipožární, neprůstřelné a tvrzené sklo. K prezentaci speciálních muzejních skel bylo využito srovnání skel pro paspartování a rámování s různými hodnotami propustnosti a odrazu světla.

Vzorky bezpečnostních skel byly poskytnuty firmou Glassolution, vzorky speciálních muzejních skel zapůjčila firma Ceiba. Oběma našim partnerům děkujeme za spolupráci.