Ministr kultury ČR nabídl pomoc českých odborníků při obnově Notre-Dame

V pondělí 15. dubna 2019 vypukl v prostoru střechy katedrály Notre-Dame tragický a zničující požár, který byl zcela uhašen až ráno následujícího dne. Zničena byla téměř celá střecha, včetně sanktusníku (štíhlé věžičky) a  část vitrážových oken a nosné klenby v chrámové lodi. Poškozen byl také interiér a vnitřní vybavení. Většina vzácných artefaktů včetně trnové koruny a roucha sv. Ludvíka byla zachráněna.

Ministr kultury ČR, Antonín Staněk, nabídl francouzským kolegům také pomoc českých odborníků, např. Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně, které má praktické zkušenosti s konzervováním-restaurováním požárem zasažených předmětů kulturní povahy, včetně nedávné mezinárodní spolupráce se Slovenským národným múzeem – Múzeem Betliar při záchraně sbírek hradu Krásna Hôrka, přičemž pracovníci MCK konzervovali-restaurovali více než 77 artefaktů. Technické muzeum v Brně aktivně spolupracuje také při ochraně a zabezpečení movitého i nemovitého kulturního dědictví s Norsk Folke Museem v Oslo.

REFERENCE: